คลังเก็บป้ายกำกับ: วิชาการพิมพ์

วารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลักทั้งหมดจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3

ทำไมวารสารที่มีเกณฑ์หลักไม่ครบ จัดอยู่ในกลุ่ม 3 

วารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลักทั้งหมดจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 เนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อรวมเข้าในกลุ่มที่ 1 และ 2 วารสารกลุ่มที่ 3 มักมีจุดอ่อนที่สำคัญในด้านคุณภาพ ชื่อเสียง ผลกระทบ และความยึดมั่นในระดับสากล มาตรฐานการเผยแพร่วิชาการ

สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้วารสารจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 คือวารสารเหล่านี้มีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด วารสารกลุ่ม 3 อาจมีกระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนที่เข้มงวดน้อยกว่า อัตราการตอบรับที่ต่ำกว่า หรือคุณสมบัติของผู้แต่งและบรรณาธิการที่ต่ำกว่า งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเหล่านี้อาจไม่เป็นต้นฉบับ เชื่อถือได้ หรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น

อีกเหตุผลหนึ่งที่วารสารอาจจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 คือชื่อเสียงและการมองเห็นในสาขา วารสารกลุ่มที่ 3 อาจไม่มีชื่อเสียงหรือปรากฏให้เห็น อาจไม่เป็นที่รู้จักในหมู่นักวิชาการและสถาบันการศึกษา และอาจไม่ได้รับการยอมรับในสาขานั้นๆ

ผลกระทบของวารสาร Group 3 ต่อชุมชนวิชาการก็อยู่ในระดับต่ำเช่นกัน วารสารกลุ่ม 3 อาจไม่มีผู้อ่าน และบทความของวารสารอาจไม่ได้รับการดาวน์โหลดหรืออ้างอิงโดยนักวิชาการรายอื่น

นอกจากนี้ วารสารกลุ่มที่ 3 อาจมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการเผยแพร่อย่างมีจริยธรรม ความโปร่งใสของกระบวนการตีพิมพ์ และการปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการอ้างอิงและการอ้างอิง

โดยสรุป วารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลักทั้งหมดจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 เนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อรวมเข้าในกลุ่มที่ 1 และ 2 โดยทั่วไปจะมีจุดอ่อนที่สำคัญในด้านคุณภาพ ชื่อเสียง ผลกระทบ และการยึดมั่นใน มาตรฐานสากลสำหรับการเผยแพร่วิชาการ วารสารกลุ่มที่ 3 อาจไม่เป็นที่รู้จัก มีการมองเห็นต่ำ มีผลกระทบต่อชุมชนวิชาการน้อย และมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการตีพิมพ์อย่างมีจริยธรรม ความโปร่งใสของกระบวนการตีพิมพ์ และการปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการอ้างอิงและการอ้างอิง 

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

วารสารที่มีคะแนนต่ำกว่า 80% จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2

ทำไมวารสารที่ได้รับคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80 จัดอยู่ในกลุ่ม 2 

วารสารที่มีคะแนนน้อยกว่า 80% จัดอยู่ในกลุ่ม 2 เนื่องจากมีคุณภาพและผลกระทบไม่เท่ากับวารสารกลุ่ม 1 โดยปกติแล้ววารสารกลุ่ม 2 จะมีปัจจัยผลกระทบต่ำกว่า อัตราการอ้างอิงต่ำกว่า และอาจไม่ได้รับการอ่านในวงกว้างหรือ อ้างโดยนักวิชาการอื่น ๆ ในสาขาของตน อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงมีศักยภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีและมีส่วนสนับสนุนที่มีคุณค่าในสาขานี้

สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้วารสารจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือวารสารไม่มีคุณภาพในระดับเดียวกับวารสารในกลุ่มที่ 1 ทั้งนี้อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนที่เข้มงวดน้อยกว่า การยอมรับที่ต่ำกว่า อัตราหรือคุณสมบัติของผู้เขียนและบรรณาธิการที่ต่ำกว่า วารสารกลุ่ม 2 อาจมีผู้แต่งน้อยกว่าที่มีหนังสือรับรองทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพหรือผู้แต่งจากต่างประเทศน้อยกว่า

อีกเหตุผลหนึ่งที่วารสารอาจจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือชื่อเสียงและการมองเห็นในสาขา วารสารกลุ่มที่ 2 อาจไม่มีชื่อเสียงหรือการมองเห็นในระดับเดียวกับวารสารในกลุ่มที่ 1 วารสารเหล่านี้อาจไม่เป็นที่รู้จักในหมู่นักวิชาการและสถาบันการศึกษา และอาจไม่ได้รับการยอมรับในระดับเดียวกันในสาขานั้นๆ

ผลกระทบของวารสารกลุ่ม 2 ต่อชุมชนวิชาการโดยทั่วไปต่ำกว่าวารสารกลุ่ม 1 วารสารกลุ่มที่ 2 อาจมีจำนวนผู้อ่านไม่เท่ากัน และบทความของวารสารอาจไม่ได้รับการดาวน์โหลดบ่อยหรือได้รับการอ้างถึงบ่อยเท่าโดยนักวิชาการคนอื่นๆ

นอกจากนี้ วารสารกลุ่มที่ 2 อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับการตีพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งอาจรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการเผยแพร่อย่างมีจริยธรรม ความโปร่งใสของกระบวนการเผยแพร่ และการปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการอ้างอิงและการอ้างอิง

โดยสรุป วารสารที่มีคะแนนต่ำกว่า 80% จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 เนื่องจากมีคุณภาพและผลกระทบไม่เท่ากับวารสารกลุ่มที่ 1 โดยปกติแล้วจะมีปัจจัยกระทบน้อยกว่า อัตราการอ้างอิงต่ำกว่า และอาจไม่ได้รับการอ่านในวงกว้างเท่า หรืออ้างโดยนักวิชาการอื่นในสาขาของตน อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงมีศักยภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีและมีส่วนสนับสนุนที่มีคุณค่าในสาขานี้ วารสารกลุ่มที่ 2 อาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในหมู่นักวิชาการและสถาบันการศึกษา มีการมองเห็นและชื่อเสียงที่ต่ำกว่า มีผลกระทบต่อชุมชนวิชาการน้อยกว่า และอาจมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลน้อยลงสำหรับการเผยแพร่ทางวิชาการ 

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)