คลังเก็บป้ายกำกับ: วิธีการมองเห็น

วิธีสร้างสรรค์ที่คุณสามารถปรับปรุงงานวิจัยของคุณตามแนวคิดของ Kemmis

การวิจัยเป็นส่วนสำคัญของสาขาวิชาการใดๆ และวิธีการที่ใช้ในการวิจัยได้พัฒนาไปอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Kemmis เป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงซึ่งมีส่วนสำคัญในการวิจัย ในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีที่สร้างสรรค์ในการปรับปรุงงานวิจัยของคุณตามแนวคิดของ Kemmis

พัฒนาคำถามการวิจัยที่ชัดเจน

Kemmis เชื่อว่าการพัฒนาคำถามการวิจัยที่ชัดเจนคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการวิจัย คำถามการวิจัยที่กำหนดไว้อย่างดีจะช่วยให้คุณมีสมาธิและเป็นแนวทางในกระบวนการวิจัยของคุณ เมื่อพัฒนาคำถามการวิจัยของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำถามนั้นเฉพาะเจาะจง ชัดเจน และรัดกุม

ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอียด

การทบทวนวรรณกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงการวิจัยใดๆ มันเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมของวรรณกรรมที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยของคุณ Kemmis แนะนำว่าการทบทวนวรรณกรรมอย่างถี่ถ้วนสามารถช่วยคุณระบุช่องว่างในการวิจัยที่มีอยู่ สร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่ และมอบรากฐานที่มั่นคงสำหรับการวิจัยของคุณ

ใช้วิธีการแบบผสมผสาน

Kemmis เป็นผู้สนับสนุนใช้วิธีการแบบผสมผสานในการวิจัย แนวทางนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ข้อดีของแนวทางนี้คือช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์และครอบคลุม ซึ่งสามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อการวิจัยของคุณ

มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย

Kemmis เชื่อว่าการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยสามารถนำไปสู่การค้นพบที่มีความหมายและเกี่ยวข้องมากขึ้น สามารถทำได้โดยใช้วิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมซึ่งเกี่ยวข้องกับการร่วมมือกับผู้เข้าร่วมตลอดกระบวนการวิจัย วิธีนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจประสบการณ์และมุมมองของคนที่คุณกำลังศึกษาได้ดีขึ้น

ใช้การฝึกไตร่ตรอง

การปฏิบัติแบบไตร่ตรองเกี่ยวข้องกับการสะท้อนกระบวนการวิจัยของคุณและตรวจสอบสมมติฐานและอคติของคุณ Kemmis แนะนำว่าการใช้การไตร่ตรองสามารถช่วยคุณระบุข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในการออกแบบการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการวิจัยของคุณ

ใช้วิธีการมองเห็น

Kemmis ยังเป็นผู้สนับสนุนให้ใช้วิธีการทางสายตาในการวิจัย วิธีการทางภาพ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ และไดอะแกรม สามารถให้ความเข้าใจในเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดและแนวคิดที่ซับซ้อน นอกจากนี้ วิธีการแสดงภาพสามารถมีส่วนร่วมและเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วม ทำให้กระบวนการวิจัยมีความครอบคลุมมากขึ้น

ใช้เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิจัย Kemmis แนะนำว่าการใช้เทคโนโลยีสามารถช่วยให้คุณรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถมอบโอกาสใหม่สำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารกับผู้เข้าร่วม ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสำรวจออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ และเครื่องมือสร้างภาพข้อมูล

ร่วมมือกับนักวิจัยคนอื่นๆ

การทำงานร่วมกับนักวิจัยคนอื่นๆ สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกและมุมมองใหม่เกี่ยวกับหัวข้อการวิจัยของคุณ Kemmis แนะนำว่าการร่วมมือกับนักวิจัยคนอื่นๆ สามารถนำไปสู่แนวคิดการวิจัยที่เป็นนวัตกรรมและสร้างสรรค์มากขึ้น และยังสามารถช่วยให้คุณสร้างชุมชนการวิจัยที่สนับสนุนและหลากหลาย

โดยสรุปแล้ว การวิจัยเป็นสาขาที่มีพลวัตและมีการพัฒนาตลอดเวลา และแนวคิดของ Kemmis สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ที่มีคุณค่าสำหรับการปรับปรุงแนวปฏิบัติการวิจัยของคุณ โดยการพัฒนาคำถามการวิจัยที่ชัดเจน, ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอียด, ใช้วิธีการแบบผสมผสาน, มีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมในกระบวนการวิจัย, ใช้การฝึกไตร่ตรอง, ใช้วิธีภาพ, ใช้เทคโนโลยี, และร่วมมือกับนักวิจัยคนอื่น ๆ คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพและ ผลกระทบของการวิจัยของคุณ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)