ป้ายกำกับ: วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้

การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Tryout) จาก 30 คนเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจทัศนคติ ความคิดเห็น และการรับรู้ของบุคคลที่ทำแบบสำรวจ การวิเค

มีวิธีการรวบรวมข้อมูลหลายวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ : 1. แบบสำรวจ: แบบสำรวจเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมจำนวนมากโดยใช

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!