ป้ายกำกับ: วิธีใช้โปรแกรม AMOS

การใช้ IBM SPSS AMOS (การวิเคราะห์โครงสร้างโมเมนต์) เพื่อวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) เป็นกระบวนการหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ: โปรดทราบว่าขั้นต

ได้ คุณสามารถใช้ SPSS เพื่อดำเนินการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) ในการทำเช่นนั้น คุณจะต้องทำตามขั้นตอนด้านล่าง: หากต้องการเรียกใช้การวิเคราะห์ SE

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!