ป้ายกำกับ: วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม

ขั้นตอนที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้ชุดซอฟต์แวร์ทางสถิติ SPSS ดังนี้ 1. นำเข้าข้อมูล: ก่อนอื่น คุณจะต้องนำเข้าข้อมูลแบบสอบ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!