ป้ายกำกับ: สถิติเชิงบรรยาย

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิเป็นวิธีการทางสถิติที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในการเลือกตัวอย่างจากประชากรกลุ่มใหญ่ วิธีนี้ใช้เพื่อให้แน่ใจว

สถิติเชิงพรรณนาคือชุดของเทคนิคที่ใช้ในการสรุปและนำเสนอข้อมูลอย่างมีความหมาย โดยทั่วไปจะใช้ใน SPSS (แพ็คเกจทางสถิติสำหรับสังคมศาสตร์) เพื่อช่วยให้นักวิ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!