ป้ายกำกับ: สนับสนุนหรือปฏิเสธสมมติฐาน

การทดสอบสมมติฐานเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการวิจัย ช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุได้ว่าการคาดการณ์หรือสมมติฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์เฉพาะนั้นได้รับการสนับสนุนจา

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!