ป้ายกำกับ: สมมติฐานการวิจัยคือ

สมมติฐานการวิจัยคือคำแถลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวหรือมากกว่าที่ผู้วิจัยเสนอเพื่อทดสอบผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการคาดคะเนสิ่

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!