ป้ายกำกับ: สรุปผลเชิงสาเหตุ

การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Designs) คือ การออกแบบการวิจัยที่คล้ายคลึงกับการออกแบบการทดลอง แต่ไม่มีการควบคุมในระดับเดียวกันในการมอบหมายผู้รั

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!