ป้ายกำกับ: สร้างและเก็บแบบสอบถาม

การสร้างและจัดเก็บแบบสอบถามเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวิจัย แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วม และต้องได้รับการออกแบบและท

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!