ป้ายกำกับ: สังคมวิทยากฎหมาย

หลักนิติศาสตร์สังคมวิทยาเป็นแนวทางทางทฤษฎีในการศึกษากฎหมายที่เน้นบริบททางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งระบบกฎหมายและหลักปฏิบัติเกิดขึ้น ดำเนินการ และ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!