ป้ายกำกับ: สัมภาษณ์

ในขณะที่โลกมีความซับซ้อนมากขึ้น ความต้องการการวิจัยด้านการบัญชีก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ การวิจัยทางบัญชีได้พัฒนาเพื่อรวมวิธีการวิ

การเขียนบทนำงานวิจัยอาจเป็นงานที่น่ากลัวสำหรับนักวิจัยหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังใหม่ต่อการเขียนเชิงวิชาการ บทนำคือส่วนแรกของรายงานการวิจั

1. ค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์: ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Google Scholar หรือ JSTOR สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการค้นหางานวิจัยในต่างประเทศ ใช้คำหล

1. ใช้การค้นหาคำหลัก ใช้คำหลักเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยของคุณเพื่อค้นหาการศึกษาและบทความที่เกี่ยวข้อง 2. ค้นหาฐานข้อมูล ใช้ฐานข้อมูลทางวิชาก

1. ระบุความสนใจในการวิจัยของคุณ: ขั้นตอนแรกในการค้นหางานวิจัยในต่างประเทศคือการมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจศึกษา ใช้เวลาไตร่ตรองเกี่ยวกับ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!