ป้ายกำกับ: สิถิติ SEM

ได้ คุณสามารถใช้ SPSS เพื่อดำเนินการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) ในการทำเช่นนั้น คุณจะต้องทำตามขั้นตอนด้านล่าง: หากต้องการเรียกใช้การวิเคราะห์ SE

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!