ป้ายกำกับ: ส่วนต่างของข้อผิดพลาด

ขนาดตัวอย่างอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการวิเคราะห์ทางสถิติในการวิจัย ขนาดตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นสามารถเพิ่มพลังทางสถิติของการศึกษา ทำให้มีโอกาสมากขึ้น

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!