ป้ายกำกับ: อาสาสมัคร

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางสังคมหมายถึงแนวคิดที่ว่าปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางสังคมมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของแต่ละคน ตาม

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!