คลังเก็บป้ายกำกับ: อุดมศึกษา.

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการวิจัยระดับปริญญาเอก

ในบางจุดของการเดินทางเพื่อการศึกษาของคุณ คุณอาจตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก นี่เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องใช้การวิจัยจำนวนมาก ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึงสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการวิจัยระดับปริญญาเอก รวมถึงกระบวนการวิจัย ความสำคัญของการจัดระเบียบ และเคล็ดลับในการสร้างแรงจูงใจอยู่เสมอ

ทำความเข้าใจกับกระบวนการวิจัย

ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดของการวิจัยระดับปริญญาเอก สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจกระบวนการวิจัย กระบวนการวิจัยเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. การเลือกหัวข้อ: ขั้นตอนแรกในกระบวนการวิจัยคือการเลือกหัวข้อ นี่ควรเป็นหัวข้อที่คุณหลงใหลและยังไม่ได้รับการวิจัยอย่างกว้างขวาง
 2. ดำเนินการทบทวนวรรณกรรม: เมื่อคุณเลือกหัวข้อได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือดำเนินการทบทวนวรรณกรรม สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการทบทวนงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อของคุณเพื่อระบุช่องว่างในความรู้และคำถามการวิจัยที่อาจเกิดขึ้น
 3. การพัฒนาคำถามการวิจัย: จากการทบทวนวรรณกรรมของคุณ คุณจะพัฒนาคำถามการวิจัยที่การวิจัยของคุณต้องการคำตอบ คำถามนี้ควรเฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของคุณ
 4. การออกแบบงานวิจัยของคุณ: ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบงานวิจัยของคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกวิธีการวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วม และการกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 5. การรวบรวมข้อมูล: เมื่อคุณออกแบบงานวิจัยของคุณแล้ว คุณจะรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ การสำรวจ หรือการทดลอง
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล: หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการทางสถิติเพื่อระบุรูปแบบและความสัมพันธ์ในข้อมูลของคุณ
 7. ข้อสรุป: จากการวิเคราะห์ของคุณ คุณจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคำถามการวิจัยของคุณ ข้อสรุปเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนโดยข้อมูลของคุณและควรสนับสนุนความรู้ที่มีอยู่ในสาขาการศึกษาของคุณ

ความสำคัญของการอยู่อย่างมีระเบียบ

การวิจัยระดับปริญญาเอกต้องมีระเบียบเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับสำหรับการจัดระเบียบระหว่างการวิจัยของคุณ:

 1. สร้างแผนการวิจัย: ก่อนที่จะเริ่มการวิจัยของคุณ ให้สร้างแผนการวิจัยที่สรุปคำถามการวิจัย วิธีการ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการวิเคราะห์
 2. ใช้ตัวจัดการการอ้างอิง: การติดตามแหล่งข้อมูลของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ใช้ตัวจัดการการอ้างอิง เช่น Zotero หรือ EndNote เพื่อจัดระเบียบแหล่งข้อมูลและสร้างการอ้างอิงและบรรณานุกรมได้อย่างง่ายดาย
 3. จดบันทึกโดยละเอียด: ขณะที่คุณดำเนินการวิจัย ให้จดบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ผลลัพธ์ และข้อสรุปของคุณ สิ่งนี้จะทำให้การเขียนวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ของคุณง่ายขึ้น
 4. อยู่เหนือกำหนดเวลา: การวิจัยระดับปริญญาเอกเกี่ยวข้องกับกำหนดเวลามากมายตั้งแต่การส่งข้อเสนอทุนไปจนถึงการปกป้องวิทยานิพนธ์ของคุณ ใช้ปฏิทินหรือเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อติดตามกำหนดเวลาเหล่านี้

เคล็ดลับในการรักษาแรงจูงใจ

การวิจัยระดับปริญญาเอกอาจเป็นการเดินทางที่ยาวนานและท้าทาย และการมีแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการสร้างแรงจูงใจระหว่างการวิจัยของคุณ:

 1. แบ่งงานวิจัยของคุณออกเป็นงานย่อยๆ แทนที่จะเน้นไปที่ความยิ่งใหญ่ของโครงการวิจัย ให้แยกย่อยออกเป็นงานที่เล็กลงและจัดการได้มากขึ้น
 2. เฉลิมฉลองความก้าวหน้าของคุณ: เฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและจดจ่อกับเป้าหมายของคุณ
 3. เข้าร่วมกลุ่มสนับสนุน: การเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนของเพื่อนนักศึกษาปริญญาเอกเป็นวิธีที่ดีในการสร้างแรงจูงใจและแบ่งปันเคล็ดลับและคำแนะนำ
 4. หยุดพัก: การหยุดพักเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพจิตและร่างกายของคุณในระหว่างการวิจัยของคุณ

บทสรุป

การวิจัยระดับปริญญาเอกเป็นงานที่สำคัญที่ต้องใช้การวิจัยจำนวนมาก การทำความเข้าใจกระบวนการวิจัย การจัดระเบียบ และรักษาแรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ การปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือนี้จะช่วยให้คุณติดตามและบรรลุเป้าหมายได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ข้อบกพร่องในการเขียนวิทยานิพนธ์

5 เหตุผลที่การวิทยานิพนธ์ไม่เป็นอย่างที่คิดตามหลักการทำวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. วิทยานิพนธ์ของคุณอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดหากคุณไม่ได้ค้นคว้าและวิเคราะห์หัวข้อของคุณอย่างถี่ถ้วน วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยหลักฐานและขึ้นอยู่กับความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของเนื้อหา หากคุณไม่ได้ทำการวิจัยอย่างเพียงพอหรือไม่เข้าใจความหมายของหัวข้อของคุณอย่างถ่องแท้ วิทยานิพนธ์ของคุณอาจไม่ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาอย่างดีเท่าที่ควร

2. วิทยานิพนธ์ของคุณอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดหากคุณไม่ได้กำหนดข้อโต้แย้งหรือมุมมองของคุณอย่างชัดเจน ข้อความวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนและรัดกุมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดระเบียบและจัดโครงสร้างรายงานของคุณ หากวิทยานิพนธ์ของคุณกว้างเกินไปหรือคลุมเครือ ผู้อ่านอาจเข้าใจประเด็นหลักหรือติดตามตรรกะของข้อโต้แย้งได้ยาก

3. วิทยานิพนธ์ของคุณอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดหากคุณไม่มีหลักฐานสนับสนุนอย่างเพียงพอ วิทยานิพนธ์ไม่ได้เป็นเพียงความคิดเห็นหรือความเชื่อ แต่เป็นข้อโต้แย้งที่มีเหตุผลและสนับสนุนอย่างดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมหลักฐานจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อสำรองข้อเรียกร้องของคุณและเสริมข้อโต้แย้งของคุณ

4. วิทยานิพนธ์ของคุณอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดหากคุณไม่ได้พิจารณาข้อโต้แย้งอย่างรอบคอบ วิทยานิพนธ์ที่ดีต้องพิจารณาข้อโต้แย้งหรือมุมมองอื่นที่เป็นไปได้และจัดการกับมันอย่างมีประสิทธิภาพ

5. วิทยานิพนธ์ของคุณอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดหากคุณไม่ได้สื่อสารความคิดของคุณอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รูปแบบการเขียนและการจัดระเบียบของคุณควรชัดเจนและสอดคล้องกัน และควรนำเสนอแนวคิดของคุณอย่างมีเหตุผลและเป็นระเบียบ หากเอกสารของคุณเข้าใจยากหรือขาดความสอดคล้องกัน เอกสารนั้นอาจไม่สามารถถ่ายทอดข้อความที่คุณต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ความสำคัญของวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยบูรพา แบบ FULLTEXT มีความสำคัญอย่างไร 12 คำคมจากผู้เชี่ยวชาญ

กระบวนการทำวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์โดยสืบค้นจากเล่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบบ Fulltext เพื่อศึกษา โดยทั่วไปถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สำคัญและมีค่าสำหรับนักศึกษาและนักวิจัย เนื่องจากช่วยให้นักศึกษาและนักวิจัยได้รับความรู้ใหม่และข้อมูลเชิงลึกในสาขาที่ศึกษาและพัฒนาทักษะที่มีคุณค่าเช่น การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการสื่อสาร 

ต่อไปนี้เป็นคำพูดบางส่วนจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณค่าของการวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์:

1. “จุดประสงค์ของการวิจัยคือการค้นพบความรู้ใหม่ เพื่อเพิ่มความเข้าใจของมนุษย์” – พอล เอ. ซามูเอลสัน

2. “คำถามการวิจัยที่ดีที่สุดคือคำถามที่น่าสนใจสำหรับผู้วิจัยและมีศักยภาพที่จะมีส่วนร่วมในสาขานี้อย่างมีความหมาย” – รีเบคก้า เจ. โฮก

3. “กระบวนการทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา และการสื่อสาร” – แมทธิว จอห์นสัน

4. “การวิจัยเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และช่วยให้เราเข้าใจโลกรอบตัวเรามากขึ้น” – เอลิซาเบธ แบล็คเบิร์น

5. “การเขียนวิทยานิพนธ์เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทางวิชาการ เนื่องจากช่วยให้นักศึกษาได้แสดงความเข้าใจในสาขาวิชาเฉพาะและสนับสนุนความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชาของตน” – แอนดรูว์ เจ. วิเทอร์บี

6. “การทำวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นโอกาสสำหรับนักศึกษาในการแสดงความรู้และทักษะของตน และเพื่อมีส่วนร่วมที่มีความหมายต่อสาขาวิชาที่ตนเรียน” – แนนซี่ อี. แอดเลอร์

7. “กระบวนการทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ช่วยพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และความสามารถในการสื่อสารความคิดที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” – อลิซ เอ็ม อีเกิลลี

8. “การเขียนวิทยานิพนธ์เป็นโอกาสสำหรับนักศึกษาในการแสดงความสามารถของตนในการทำวิจัยต้นฉบับและสนับสนุนความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชาของตน” – จอห์น เอช. คอเครน

9. “การทำวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิชาใดวิชาหนึ่ง และช่วยให้เกิดความเข้าใจและแนวคิดใหม่ ๆ ในสาขาที่ตนเรียน” – เดวิด เจ. ทูเลส

10. “กระบวนการทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์เป็นประสบการณ์ที่สำคัญและมีค่าสำหรับนักศึกษา เนื่องจากช่วยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในสาขาที่เรียนและพัฒนาทักษะและความรู้ที่สำคัญ” – แครอล เอส. ดเว็ค

11. “การเขียนวิทยานิพนธ์เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทางวิชาการ เนื่องจากช่วยให้นักศึกษาได้แสดงความเข้าใจในวิชาเฉพาะและสนับสนุนความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาที่ตนเรียน” – แรนดี พอช

12. “การทำวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นโอกาสสำหรับนักศึกษาในการแสดงความรู้และทักษะของตน และเพื่อมีส่วนร่วมที่มีความหมายต่อสาขาวิชาที่ตนเรียน” – แดเนียล คาห์เนมาน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)