ป้ายกำกับ: เพื่อนร่วมงานของหน่วยงานให้ทุน

การรับทราบคือข้อความในเอกสารที่รับรู้และขอบคุณบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนร่วมในงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กิตติกรรมประกาศมักพบในเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ วิทย

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!