คลังเก็บป้ายกำกับ: เพื่อนร่วมงานของหน่วยงานให้ทุน

กิตติกรรมประกาศคือ

กิตติกรรมประกาศคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่องานวิจัย

การรับทราบคือข้อความในเอกสารที่รับรู้และขอบคุณบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนร่วมในงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กิตติกรรมประกาศมักพบในเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และเอกสารการวิจัยอื่นๆ แต่สามารถรวมไว้ในเอกสารประเภทอื่นๆ เช่น หนังสือ รายงาน หรือบทความได้เช่นกันในเอกสารการวิจัย กิตติกรรมประกาศมักใช้เพื่อรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมของหัวหน้างานวิจัย เพื่อนร่วมงาน หน่วยงานให้ทุน และบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ที่สนับสนุนงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การรับทราบอาจใช้เพื่อขอบคุณบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือ เช่น โดยการเข้าถึงข้อมูล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ ซึ่งกิตติกรรมประกาศมักจะวางไว้ที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร ก่อนข้อความหลัก และมักจะเขียนในรูปแบบของย่อหน้าหรือชุดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย พวกเขามักจะเขียนด้วยน้ำเสียงที่เป็นทางการ แต่อาจรวมถึงการแสดงความขอบคุณเป็นการส่วนตัว

ความสำคัญของการตอบรับในการวิจัยอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาให้โอกาสในการรับรู้และขอบคุณบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนร่วมในงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กิตติกรรมประกาศมีจุดประสงค์ที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

1. พวกเขาแสดงความขอบคุณ: กิตติกรรมประกาศเป็นวิธีสำหรับนักวิจัยในการแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ช่วยเหลือพวกเขาในการทำงาน นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อการวิจัยได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานให้ทุน หัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของพวกเขา

2. พวกเขารับทราบผลงาน: กิตติกรรมประกาศเปิดโอกาสให้นักวิจัยรับทราบถึงการมีส่วนร่วมของผู้อื่นในการทำงานของพวกเขา ซึ่งอาจรวมถึงการสนับสนุน เช่น การให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ หรือการเสนอแนวทางและการสนับสนุนตลอดกระบวนการวิจัย

3. พวกเขาให้ความโปร่งใส: กิตติกรรมประกาศช่วยให้แน่ใจว่าการมีส่วนร่วมทั้งหมดในการวิจัยได้รับการยอมรับและให้เครดิตอย่างเหมาะสม สิ่งนี้ส่งเสริมความโปร่งใสและช่วยหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการประพันธ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

4. พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ: กิตติกรรมประกาศสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาชีพและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ความสัมพันธ์เหล่านี้มีค่าในแง่ของโอกาสในอนาคตสำหรับความร่วมมือหรือการระดมทุน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)