ป้ายกำกับ: แผนการเรียนการสอนดิจิทัล

แผนการเรียนรู้การสอนดิจิทัล (Digital Teaching Learning Plan: DTLP) เป็นกลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับกระบวนการเรียนการสอน อาจรวมถึงการใช้เครื่อง

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!