ป้ายกำกับ: Action research

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือ Action research เป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะหรือปรับปรุงสถานการณ์เฉพาะ มักใช้ในการศึกษา ธุรกิจ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!