ป้ายกำกับ: Active Learning

ชื่อบทเรียน: “การสำรวจระบบสุริยะ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัตถุประสงค์: นักเรียนจะสามารถระบุดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราและอธิบายลักษณะ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!