ป้ายกำกับ: Copyscape

มีโปรแกรมตรวจจับการลอกเลียนแบบหลายโปรแกรมที่สามารถใช้ตรวจสอบการลอกเลียนแบบในงานวิจัยวิทยานิพนธ์ โปรแกรมยอดนิยมบางส่วน ได้แก่ : โปรแกรมทั้งหมดนี้ทำงานโ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!