ป้ายกำกับ: JSTOR

มีเครื่องมือหลากหลายที่สามารถใช้เพื่อเร่งการทำวิจัยให้รวดเร็วขึ้น เครื่องมือยอดนิยมบางส่วน ได้แก่ : โดยการใช้เครื่องมือเหล่านี้ นักวิจัยสามารถประหยัดเ

การสืบค้นฐานข้อมูล Open Access เป็นวิธีการค้นหางานวิชาการที่มีให้ฟรีทางออนไลน์ โดยทั่วไปจะค้นหาผ่านคลังข้อมูลแบบเปิดหรือวารสาร ตัวอย่างของฐานข้อมูลแบบ

มีฐานข้อมูล E-Databases มีหลายฐานข้อมูลที่ใช้ค้นหาผลงานทางวิชาการได้ 10 ตัวอย่าง ได้แก่ ฐานข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เข้าถึงทรัพยากรทางวิชาการได้หลากหลาย ร

มีฐานข้อมูล E-Books มีหลายฐานข้อมูลที่สามารถใช้ค้นหาผลงานทางวิชาการได้ 10 ตัวอย่างดังนี้ ฐานข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้สามารถเข้าถึง e-books เชิงวิชาการนับพ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!