คลังเก็บป้ายกำกับ: Google

เว็บไซต์ที่ใช้ตรวจสอบลิขสิทธิ์รูปภาพในการเขียนหนังสือขอตำแหน่งทางวิชาการ

เว็บไซต์ที่ใช้ตรวจสอบลิขสิทธิ์รูปภาพในการเขียนหนังสือขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือหนังสือตำราวิชาการ

มีหลายเว็บไซต์ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบลิขสิทธิ์ของภาพสำหรับการเขียนคำร้องขอตำแหน่งทางวิชาการหรือตำราเรียน:

 1. Creative Commons Search: ให้คุณค้นหาภาพที่ได้รับอนุญาตภายใต้ครีเอทีฟคอมมอนส์ ซึ่งสามารถใช้และแชร์โดยแสดงที่มาที่เหมาะสม
 2. Pixabay: เสนอคอลเลกชันรูปภาพจำนวนมากที่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องระบุแหล่งที่มาและเป็นสาธารณสมบัติ
 3. Unsplash: เสนอคอลเลกชันภาพความละเอียดสูงที่สามารถใช้ได้ฟรีและไม่ต้องระบุแหล่งที่มา
 4. Public Domain Review: เว็บไซต์ที่ดูแลจัดการรูปภาพ ข้อความ และบันทึกที่เป็นสาธารณสมบัติ
 5. Getty Images: นำเสนอคอลเลกชันภาพที่สามารถใช้ได้ฟรีพร้อมระบุแหล่งที่มาที่เหมาะสม
 6. Pexels: นำเสนอคอลเลกชั่นรูปภาพที่ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต Creative Commons Zero (CC0) ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้โดยไม่ต้องระบุแหล่งที่มา
 7. การค้นหารูปภาพขั้นสูงของ Google: ช่วยให้คุณสามารถกรองผลการค้นหาของคุณตามสิทธิ์การใช้งาน เช่น ป้ายกำกับสำหรับการใช้ซ้ำโดยมีการดัดแปลง หรือป้ายกำกับสำหรับการใช้ซ้ำในเชิงพาณิชย์
 8. TinEye Reverse Image Search: ให้คุณอัปโหลดรูปภาพหรือป้อน URL ของรูปภาพเพื่อตรวจสอบการจับคู่บนเว็บไซต์อื่น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะลิขสิทธิ์ของรูปภาพ

เว็บไซต์เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการค้นหาภาพที่สามารถนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีที่มาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ตรวจสอบสถานะลิขสิทธิ์อีกครั้งเสมอและขออนุญาตหากจำเป็น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

อาจารย์อยากให้เพิ่มทฤษฎีการตัดสินใจ

อาจารย์อยากให้เพิ่มเฉพาะ ทฤษฎีการตัดสินใจ หาจาก Google แปะเข้าไปได้ไหม

ทฤษฎีการตัดสินใจเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน เป็นสหวิทยาการที่รวบรวมเอาเศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาวิชาอื่นๆ

โปรดทราบว่าการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจจาก Google และวางลงในงานวิจัยของคุณนั้นไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสม สิ่งนี้ถือเป็นการลอกเลียนแบบซึ่งเป็นความผิดทางวิชาการอย่างร้ายแรง การลอกเลียนแบบหมายถึงการนำเสนองานของผู้อื่นเป็นของคุณเอง และอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรง เช่น งานที่มอบหมายไม่ผ่าน หรือแม้แต่ถูกไล่ออกจากโรงเรียน

แทนที่จะคัดลอกและวางข้อมูลจาก Google สิ่งสำคัญคือการมีส่วนร่วมในการค้นคว้าต้นฉบับ ซึ่งหมายความว่าคุณควรใช้ข้อมูลจาก Google และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นจุดเริ่มต้น แต่คุณควรประเมินข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และใช้การวิเคราะห์และตีความของคุณเองเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับวรรณกรรมที่มีอยู่

เมื่อทำการวิจัย สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติการวิจัยอย่างมีจริยธรรม ซึ่งรวมถึง:

 • การอ้างอิงแหล่งที่มาของคุณอย่างถูกต้อง: หมายความว่าคุณควรใช้รูปแบบการอ้างอิงที่เหมาะสมกับฟิลด์ของคุณ และคุณควรให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่คุณใช้
 • หลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน: หมายความว่าคุณไม่ควรนำเสนองานของผู้อื่นว่าเป็นผลงานของคุณเอง
 • การใช้ความคิดเชิงวิพากษ์: หมายความว่าคุณควรประเมินข้อมูลที่คุณพบ และใช้การวิเคราะห์และการตีความของคุณเองเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับวรรณกรรมที่มีอยู่

ในการดำเนินการวิจัยต้นฉบับเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจ คุณอาจต้องการเริ่มต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่ในหัวข้อนี้ ซึ่งจะทำให้คุณทราบแนวคิดหลัก ทฤษฎี และวิธีการที่ใช้ในสาขานี้ เมื่อคุณมีความเข้าใจในวรรณกรรมดีแล้ว คุณสามารถเริ่มกำหนดคำถามการวิจัยของคุณเองได้

ต่อไป คุณสามารถออกแบบแผนการวิจัยที่จะช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในลักษณะที่ตอบคำถามการวิจัยของคุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสำรวจ การทดลอง หรือการรวบรวมข้อมูลประเภทอื่นๆ

สุดท้าย คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เพื่อสรุปผลและให้คำแนะนำ นี่จะเป็นพื้นฐานสำหรับรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของการวิจัยของคุณ ซึ่งคุณจะนำเสนอสิ่งที่คุณค้นพบ อภิปรายโดยนัย และเสนอแนะประเด็นสำหรับการวิจัยเพิ่มเติม

โดยสรุป ทฤษฎีการตัดสินใจเป็นสาขาวิชาสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจจาก Google และวางลงในงานวิจัยของคุณนั้นไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสม ถือว่าเป็นการลอกเลียนแบบซึ่งเป็นความผิดทางวิชาการอย่างร้ายแรง และจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรง เช่น งานที่มอบหมายไม่ผ่าน หรือแม้แต่ถูกไล่ออกจากโรงเรียน สิ่งสำคัญคือต้องมีส่วนร่วมในการวิจัยต้นฉบับ ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติการวิจัยอย่างมีจริยธรรม ทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่เกี่ยวกับหัวข้อนี้ กำหนดคำถามการวิจัย ออกแบบแผนการวิจัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสรุปผลและเสนอแนะ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงของ Google เพื่อสำเร็จการศึกษาวิทยานิพนธ์

Google กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราเข้าถึงวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตอย่างไร

เป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะคาดเดาอย่างแม่นยำว่า Google หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าถึงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เนื่องจากสิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาขาหรือสาขาวิชาเฉพาะ อย่างไรก็ตาม มีวิธีทั่วไปบางประการที่เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลออนไลน์ เช่น ที่ Google จัดหาให้ อาจส่งผลกระทบต่อวิธีดำเนินการวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท:

1. การเข้าถึงฐานข้อมูลการวิจัยออนไลน์และห้องสมุด

เทคโนโลยีช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลการวิจัยออนไลน์และห้องสมุดต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงบทความวิชาการ หนังสือ และทรัพยากรอื่นๆ ได้มากมาย

2. เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร

เทคโนโลยียังช่วยให้นักวิจัยสามารถทำงานร่วมกันและสื่อสารกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันได้ง่ายขึ้น เครื่องมือต่างๆ เช่น Google Docs, Slack และ Zoom สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร ทำให้นักวิจัยสามารถทำงานร่วมกันและแบ่งปันแนวคิดได้ง่ายขึ้น

3. เครื่องมือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

เทคโนโลยียังทำให้นักวิจัยสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น ซอฟต์แวร์เช่น Google Forms และ SPSS สามารถอำนวยความสะดวกในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้นักวิจัยสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้ง่ายขึ้น

4. การเผยแพร่และเผยแพร่ทางออนไลน์

เทคโนโลยียังทำให้นักวิจัยสามารถเผยแพร่สิ่งที่ค้นพบได้ง่ายขึ้นและทำให้เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น ขณะนี้ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทจำนวนมากได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์ และเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Scholar สามารถช่วยให้ผู้อื่นค้นพบและเข้าถึงงานวิจัยได้มากขึ้น

โดยรวมแล้ว แม้ว่าเทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลออนไลน์จะมีประโยชน์อย่างแน่นอนในการทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แต่สิ่งสำคัญคือต้องใช้อย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ในลักษณะที่ปรับปรุงกระบวนการวิจัยแทนที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากมัน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)