ป้ายกำกับ: Kemmis & McTaggart

Kemmis และ McTaggart (1988) ได้เสนอแบบจำลองของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นความสำคัญของการสอบถามร่วมกันและการปฏิบัติแบบสะท้อนกลับในการปรับปรุงการปฏิบั

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!