ป้ายกำกับ: Maslow

ทฤษฎีการตีตราเป็นการศึกษาว่าบุคคลและกลุ่มบุคคลถูกตราหน้าและเลือกปฏิบัติอย่างไรโดยพิจารณาจากลักษณะที่ถือว่าไม่พึงปรารถนาทางสังคมหรือเบี่ยงเบน มันเกี่ยว

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!