ในทุกวันนี้การทำงานวิจัยมักจะมุ่งเน้นในเชิงการวิจัยทางธุรกิจ ทำการศึกษางานวิจัยการตลาดนั้นเป็นอย่างมาก ฉะนั้น บทความนี้ทางเราจะแนะนำแนวทางในการตั้งหัว

ในการทำ Thesis (ธีสิส)  แต่ละครั้งนั้น ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับนักวิจัยมือใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่สามารถป้องกันได้ เรียนรู้ 3 key success ที่จ

error: Content is protected !!