การระบุคำถามการวิจัยสำหรับการศึกษาเชิงปริมาณ

การวิจัยเป็นองค์ประกอบสำคัญในด้านการศึกษา โดยผ่านการวิจัยที่นักการศึกษาและผู้กำหนดนโยบายสามารถระบุความต้องการของนักเรียน ประเมินประสิทธิผลของการแทรกแซงทางการศึกษา และตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับนโยบายการศึกษา การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการศึกษา เนื่องจากช่วยให้นักวิจัยสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างเป็นระบบและเป็นกลาง ในบทความนี้จะกล่าวถึงกระบวนการระบุคำถามวิจัยสำหรับการศึกษาเชิงปริมาณในสาขาการศึกษา

คำถามวิจัยคืออะไร?

คำถามการวิจัยคือข้อความที่ชัดเจนและกระชับซึ่งระบุวัตถุประสงค์หลักของการศึกษา เป็นคำถามที่ผู้วิจัยต้องการคำตอบผ่านการวิจัยของพวกเขา คำถามวิจัยที่ดีควรเจาะจง วัดผลได้ และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา ควรเป็นไปได้เช่นกัน หมายความว่าสามารถตอบได้ผ่านข้อมูลที่มีอยู่

เหตุใดการระบุคำถามการวิจัยจึงมีความสำคัญ

การระบุคำถามการวิจัยมีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้นักวิจัยมุ่งความสนใจไปที่การศึกษาในหัวข้อเฉพาะ นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาพัฒนาแผนการวิจัยที่ชัดเจนและรัดกุม โดยการระบุคำถามการวิจัย นักวิจัยสามารถมั่นใจได้ว่าการศึกษาของพวกเขามีความเกี่ยวข้องและก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสาขาการศึกษา

ขั้นตอนในการระบุคำถามการวิจัย

การระบุคำถามการวิจัยสำหรับการศึกษาเชิงปริมาณในการศึกษาเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน เหล่านี้รวมถึง:

1.ระบุหัวข้อการวิจัย

ขั้นตอนแรกในการระบุคำถามการวิจัยคือการระบุหัวข้อการวิจัย ซึ่งสามารถทำได้โดยการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่ในสาขาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมและสัมมนา และปรึกษากับเพื่อนร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น หัวข้อการวิจัยควรมีความเกี่ยวข้องและมีความสำคัญต่อสาขาการศึกษา

2.ทบทวนวรรณกรรม

เมื่อระบุหัวข้อการวิจัยได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่ในหัวข้อนั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้นหาวารสารวิชาการ หนังสือ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน จุดประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมคือเพื่อระบุช่องว่างในความรู้ที่มีอยู่ในหัวข้อนั้น และเพื่อกำหนดคำถามการวิจัยที่ต้องแก้ไข

3.พัฒนากรอบแนวคิด

ขั้นตอนต่อไปในการระบุคำถามการวิจัยคือการพัฒนากรอบแนวคิด สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุแนวคิดหลักและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย กรอบแนวคิดช่วยเป็นแนวทางการวิจัยและทำให้แน่ใจว่าการศึกษานั้นมุ่งเน้นและตรงประเด็น

4.สร้างคำถามการวิจัย

เมื่อได้กรอบแนวคิดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างคำถามวิจัย คำถามเหล่านี้ควรเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดผลได้ และควรกล่าวถึงแนวคิดหลักและตัวแปรที่ระบุในกรอบแนวคิด คำถามการวิจัยควรเกี่ยวข้องกับสาขาการศึกษาและเป็นไปได้ตามข้อมูลที่มีอยู่

5.ปรับแต่งคำถามการวิจัย

ขั้นตอนสุดท้ายในการระบุคำถามการวิจัยคือการปรับแต่งคำถาม สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการทบทวนคำถามและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำถามนั้นชัดเจน กระชับ และตรงประเด็น นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการทำให้แน่ใจว่าคำถามนั้นเป็นไปได้โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ และพวกเขาได้กล่าวถึงแนวคิดหลักและตัวแปรที่ระบุในกรอบแนวคิด

บทสรุป

การระบุคำถามการวิจัยเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการดำเนินการศึกษาเชิงปริมาณในการศึกษา ช่วยให้นักวิจัยมุ่งความสนใจไปที่การศึกษาในหัวข้อเฉพาะ และช่วยให้มั่นใจว่าการศึกษานั้นมีความเกี่ยวข้องและสนับสนุนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสาขานั้นๆ เมื่อทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบทความนี้ นักวิจัยสามารถพัฒนาคำถามการวิจัยที่ชัดเจนและกระชับ ซึ่งเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ และเป็นไปได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!