ความแตกต่างระหว่าง Special issue กับ Supplementary Issue

ความแตกต่างระหว่าง Special issue กับ Supplementary Issue

Special issue กับ Supplementary Issue หรือวารสารฉบับพิเศษ กับ วารสารฉบับเพิ่มเติมเป็นทั้งการรวบรวมบทความที่เน้นหัวข้อหรือธีมเฉพาะ และเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของวารสารปกติ อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่างสองสิ่งนี้

วารสารฉบับพิเศษคือคอลเล็กชันบทความที่มีธีมซึ่งมักจะแก้ไขโดยแขกรับเชิญโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในสาขานั้นๆ บทความมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครอบคลุมในเชิงลึกของหัวข้อเฉพาะหรือขอบเขตของการวิจัย และมักจะได้รับการร้องขอจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น วารสารฉบับพิเศษมักได้รับการเผยแพร่ตามช่วงเวลาปกติ เช่น ทุกไตรมาสหรือทุก ๆ หกเดือน และมักมีการโฆษณาล่วงหน้า และได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้อ่านวารสารและชุมชนวิชาการที่กว้างขึ้น จุดประสงค์ของวารสารฉบับพิเศษคือเพื่อเน้นแนวโน้มการวิจัยในปัจจุบัน เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้เพื่อแบ่งปันผลการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดของพวกเขา และเพื่อดึงดูดการส่งผลงานที่มีคุณภาพสูง และเพื่อเพิ่มการมองเห็นและผลกระทบของวารสารในชุมชนวิชาการ

ในทางกลับกัน วารสารฉบับเพิ่มเติมคือการรวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสาร ใช้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อค้นพบของบทความหลัก บทความเสริมอาจรวมถึงการวิเคราะห์ วิธีการ หรือผลลัพธ์เพิ่มเติมที่ไม่สามารถรวมไว้ในบทความหลักได้เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ วารสารฉบับเพิ่มเติมมักจะเผยแพร่ทางออนไลน์และเชื่อมโยงกับบทความหลักเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย โดยทั่วไปจะไม่ได้รับการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางเท่าวารสารฉบับพิเศษ แต่ยังคงเป็นส่วนสำคัญของเนื้อหาของวารสาร จุดประสงค์ของวารสารฉบับเพิ่มเติมคือเพื่อให้ผู้เขียนแบ่งปันข้อมูลหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่สนับสนุนผลการวิจัยของพวกเขา

โดยสรุปแล้ว วารสารฉบับพิเศษและวารสารฉบับเพิ่มเติมเป็นทั้งการรวบรวมบทความที่เน้นหัวข้อหรือธีมเฉพาะ และจัดพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของวารสารปกติ อย่างไรก็ตาม วารสารฉบับพิเศษมักจะได้รับการแก้ไขโดยแขกรับเชิญ ให้ข้อมูลเชิงลึกของหัวข้อหรือขอบเขตการวิจัยเฉพาะ และเผยแพร่เป็นระยะๆ ในขณะที่วารสารฉบับเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับบทความที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ ให้ข้อมูลหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่สนับสนุนการค้นพบของ บทความหลักและมักจะเผยแพร่ทางออนไลน์ ทั้งวารสารฉบับพิเศษและวารสารฉบับเพิ่มเติมมีความสำคัญต่อการเน้นย้ำถึงแนวโน้มการวิจัยในปัจจุบัน แบ่งปันข้อค้นพบและข้อมูลเชิงลึก และเพิ่มการมองเห็นและผลกระทบของวารสารภายในชุมชนวิชาการ แต่มีเป้าหมายและลักษณะที่แตกต่างกัน 

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)