ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การกระจาย และการบริโภคสินค้าและบริการ มันเกี่ยวข้องกับวิธีที่ผู้คนตัดสินใจทางเศรษฐกิจ การตัดสินใจเหล่านี้ส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างไร และระบบเศรษฐกิจทำงานอย่างไร

มีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่แตกต่างกันมากมาย ซึ่งแต่ละทฤษฎีมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเศรษฐกิจและวิธีที่ผู้คนตัดสินใจทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดบางส่วน ได้แก่ :

  1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิก: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดยอดัม สมิธและคนอื่นๆ ในศตวรรษที่ 18 และ 19 โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าเศรษฐกิจแบบตลาดมีการควบคุมตนเองโดยเนื้อแท้ และการที่บุคคลต่างๆ กระทำการเพื่อประโยชน์ของตนเองจะนำไปสู่ประสิทธิภาพสูงสุด การจัดสรรทรัพยากร
  2. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดยจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ในช่วงทศวรรษที่ 1930 โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าการแทรกแซงของรัฐบาลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อทำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพและส่งเสริมการจ้างงานอย่างเต็มที่
  3. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก: ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 มีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดที่ว่าบุคคลและบริษัทต่าง ๆ ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของตนเอง และตลาดเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดสรรทรัพยากร
  4. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดยคาร์ล มาร์กซ์และฟรีดริช เองเงิลส์ในศตวรรษที่ 19 โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนโดยความขัดแย้งทางชนชั้น และระบบทุนนิยมนั้นโดยเนื้อแท้เป็นการแสวงหาผลประโยชน์และไม่มั่นคง
  5. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ออสเตรีย: ทฤษฎีนี้พัฒนาขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์เช่น Carl Menger และ Ludwig von Mises ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าเศรษฐกิจแบบตลาดนั้นมีประสิทธิภาพโดยเนื้อแท้ และการแทรกแซงของรัฐบาลมักจะเป็นอันตราย

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจว่าเศรษฐกิจทำงานอย่างไรและสำหรับการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจ ผู้กำหนดนโยบาย นักเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจต่างๆ ใช้เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ และตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดสรรทรัพยากรและจัดสรรความเสี่ยง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)