การทบทวนวรรณกรรมและการจัดการมุมมองที่ขัดแย้งกันในการวิจัย

บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการระบุและจัดการกับมุมมองที่ขัดแย้งกันในงานวิจัยก่อนหน้าในหัวข้อนี้ 

การทบทวนวรรณกรรมเป็นการตรวจสอบเชิงลึกของงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง บทบาทหลักอย่างหนึ่งของการทบทวนวรรณกรรมคือการระบุและระบุมุมมองที่ขัดแย้งกันในงานวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับหัวข้อนี้

เมื่อทำการทบทวนวรรณกรรม สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบงานวิจัยที่ได้ทำไปแล้วในหัวข้อของคุณอย่างรอบคอบ และระบุความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันในองค์ความรู้ที่มีอยู่ การทำเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถระบุมุมมองหรือการโต้เถียงที่ขัดแย้งกันในเอกสารและพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อการวิจัยของคุณเองอย่างไร

การกล่าวถึงมุมมองที่ขัดแย้งกันในการทบทวนวรรณกรรมมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ สิ่งแรกและสำคัญที่สุด จะช่วยในการสร้างบริบทและความสำคัญของงานวิจัยของคุณ และเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันมีส่วนช่วยในองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหัวข้อของคุณอย่างไร การยอมรับและจัดการกับมุมมองที่ขัดแย้งกัน คุณจะสามารถแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบเพิ่มเติม และทำให้การวิจัยของคุณเองน่าเชื่อถือมากขึ้น

นอกจากนี้ การพูดถึงมุมมองที่ขัดแย้งกันในการทบทวนวรรณกรรมสามารถช่วยเสริมข้อโต้แย้งของคุณด้วยการแสดงให้เห็นว่าคุณได้พิจารณามุมมองที่หลากหลายในหัวข้อของคุณอย่างรอบคอบ การยอมรับและจัดการกับมุมมองที่ตรงกันข้าม คุณสามารถแสดงให้เห็นว่างานวิจัยของคุณมีข้อมูลเพียงพอและคุณได้พิจารณาทุกด้านของประเด็นอย่างรอบคอบแล้ว

โดยรวมแล้ว บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการระบุและจัดการกับมุมมองที่ขัดแย้งกันในงานวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับหัวข้อนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดบริบทและความสำคัญของงานวิจัยของคุณ และทำให้ข้อโต้แย้งของคุณน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยการยอมรับและจัดการกับมุมมองที่ขัดแย้งกัน คุณสามารถทำให้การวิจัยของคุณมีประสิทธิภาพขึ้นและมีส่วนร่วมในองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหัวข้อของคุณ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)