ปัญหาและอุปสรรค Turnitin

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบ Turnitin ที่ผู้วิจัยมักพบเจอ

Turnitin เป็นเครื่องมือตรวจจับการคัดลอกผลงานที่ใช้กันแพร่หลาย ซึ่งช่วยให้นักการศึกษาและนักวิจัยมั่นใจได้ว่างานเขียนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ มันสามารถมาพร้อมกับชุดของปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ใช้อาจพบ

ต่อไปนี้เป็นปัญหาและอุปสรรคทั่วไปที่นักวิจัยมักพบเมื่อใช้ระบบ Turnitin:

 1. คะแนนความคล้ายคลึง: คะแนนความคล้ายคลึงที่ Turnitin ระบุอาจไม่ได้สะท้อนถึงระดับการคัดลอกผลงานในเอกสารอย่างแม่นยำเสมอไป อาจตั้งค่าสถานะข้อความว่าลอกเลียนแบบแม้ว่าจะมีการอ้างอิงและอ้างอิงอย่างถูกต้อง หรืออาจไม่ตั้งค่าสถานะข้อความว่าลอกเลียนแบบแม้ว่าจะไม่ได้อ้างอิงและอ้างอิงอย่างถูกต้องก็ตาม
 2. แหล่งที่มาที่ตรงกัน: Turnitin เปรียบเทียบเอกสารกับฐานข้อมูลของแหล่งที่มา รวมถึงเว็บไซต์ วารสาร และเอกสารที่ส่งมาก่อนหน้านี้ หากแหล่งที่มาไม่อยู่ในฐานข้อมูล Turnitin จะไม่ตั้งค่าสถานะว่าตรงกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การรักษาความปลอดภัยที่ผิดพลาดว่าเอกสารนั้นเป็นต้นฉบับ
 3. ผลบวกที่ผิดพลาด: Turnitin อาจตั้งค่าสถานะข้อความว่าลอกเลียนแบบแม้ว่าจะไม่ใช่ก็ตาม กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการใช้วลี สำนวน หรือคำศัพท์ทั่วไปในกระดาษ ซึ่งทำให้ยากที่จะได้คะแนนความคล้ายคลึงกันต่ำ
 4. ภาษาจำกัด: ฐานข้อมูล Turnitin มีแหล่งที่มาเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งอาจจำกัดประสิทธิภาพของเครื่องมือสำหรับเอกสารที่เขียนในภาษาอื่น
 5. การเข้าถึงอย่างจำกัด: การเข้าถึง Turnitin อาจถูกจำกัดสำหรับนักวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่สมัครใช้บริการ
 6. ใช้เวลานาน: นักวิจัยบางคนพบว่ากระบวนการส่งและตรวจสอบเอกสารใน Turnitin นั้นใช้เวลานานและน่าเบื่อหน่าย

เพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ นักวิจัยสามารถดำเนินการบางอย่าง เช่น:

 1. ตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ: ตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะและระบุแหล่งที่มาของเนื้อหาที่ซ้ำกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยการตรวจสอบข้อความที่เน้นสีและต้นฉบับที่ Turnitin ให้มา
 2. ให้การอ้างอิงที่เหมาะสม: หากเนื้อหาที่ซ้ำกันมาจากแหล่งภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง ซึ่งทำได้โดยการให้การอ้างอิงในข้อความและรวมถึงการอ้างอิงในบรรณานุกรมหรืองานที่อ้างถึง
 3. ถอดความหรือสรุป: แทนที่จะคัดลอกโดยตรงข้อความจากแหล่งที่มา ถอดความ หรือสรุปข้อมูลด้วยคำพูดของคุณเอง สิ่งนี้จะไม่เพียงช่วยลดคะแนนความคล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเนื้อหาอีกด้วย
 1. ปรึกษากับหัวหน้างานหรือผู้สอน: หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ ขอแนะนำให้ปรึกษากับหัวหน้างานหรือผู้สอน พวกเขาสามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อช่วยคุณแก้ไขงานและลดคะแนนความคล้ายคลึงกัน
 2. ใช้เครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบหลายชิ้น: การใช้เครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบหลายชิ้นสามารถช่วยลดโอกาสเกิดผลบวกปลอม และเพิ่มโอกาสในการตรวจจับการลอกเลียนแบบ
 3. จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ: เพื่อให้กระบวนการส่งและตรวจสอบเอกสารใน Turnitin มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้วางแผนล่วงหน้าและจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับงาน

สรุปได้ว่า Turnitin เป็นเครื่องมือตรวจจับการคัดลอกผลงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งช่วยให้นักการศึกษาและนักวิจัยมั่นใจได้ว่าต้นฉบับของงานเขียน อย่างไรก็ตาม อาจมาพร้อมกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เช่น คะแนนความคล้ายคลึงกัน แหล่งที่มาที่ตรงกัน ผลบวกลวง ภาษาที่จำกัด การเข้าถึงที่จำกัด และใช้เวลานาน นักวิจัยสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ได้โดยการตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ ให้การอ้างอิงที่เหมาะสม ถอดความหรือสรุปความ ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือผู้สอน โดยใช้เครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบที่หลากหลาย และจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

ประโยชน์ของการใช้แหล่งข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิในการทบทวนวรรณกรรม
บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการให้ข้อมูลพื้นฐานและบริบทของปัญหาการวิจัย 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI1
การสร้างแผนการจัดการเรียนการสอน ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
ประโยชน์ของการใช้โครงสร้างที่มีเหตุผลและสอดคล้องกันในการอภิปราย
ความสำคัญของการเลือกคำถามการวิจัยที่ชัดเจนและมุ่งเน้นสำหรับงานวิจัยระดับปริญญาตรี 
วิธีเพิ่มความถูกต้องสูงสุดในการศึกษาทดลอง
หลักเกณฑ์วารสารกลุ่มที่ 2 (TCI2) หรือวารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI เป...