ห้องสมุดในยุคดิจิทัลมีเว็บไหนบ้าง

ห้องสมุดในยุคดิจิทัล มีเว็บไหนบ้าง

ในยุคดิจิทัล ห้องสมุดได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ทางออนไลน์ เว็บไซต์เหล่านี้มักจะมีแคตตาล็อกของทรัพยากรทางกายภาพและดิจิทัลของห้องสมุด เช่น หนังสือ e-books วารสาร และฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาทำการ สถานที่ และข้อมูลติดต่อของห้องสมุด ห้องสมุดบางแห่งยังมีบริการออนไลน์เช่น:

 1. การต่ออายุห้องสมุดออนไลน์
 2. การจองวัสดุออนไลน์
 3. เข้าถึงทรัพยากรดิจิทัล เช่น e-books และฐานข้อมูล
 4. บทช่วยสอนออนไลน์และการฝึกอบรมสำหรับการใช้แหล่งข้อมูลดิจิทัล
 5. บริการอ้างอิงออนไลน์
 6. กิจกรรมห้องสมุดและโปรแกรม
 7. คู่มือการวิจัยและแบบฝึกหัดออนไลน์
 8. เข้าถึงคอลเลกชันดิจิทัลของห้องสมุด เช่น ภาพถ่าย เอกสาร และสื่อโสตทัศน์

เว็บไซต์ของห้องสมุดมีการออกแบบ ฟังก์ชันการทำงาน และเนื้อหาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับห้องสมุดเฉพาะและทรัพยากรและบริการที่มีให้ ห้องสมุดบางแห่งมีเว็บไซต์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และนำทางได้ง่าย ในขณะที่บางแห่งอาจมีคุณลักษณะขั้นสูงกว่า เช่น ระบบการค้นหาแบบบูรณาการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาฐานข้อมูลหลายฐานข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างของเว็บไซต์ห้องสมุดได้แก่:

 1. หอสมุดแห่งชาติ ( https://www.nlt.go.th/ ): เว็บไซต์นี้ให้การเข้าถึงบริการ และกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด นอกจากนี้ยังมีบริการออนไลน์ เช่น การเข้าถึงทรัพยากรดิจิทัล การค้นหาแคตตาล็อกออนไลน์ และบริการอ้างอิงออนไลน์
 2. สำนักหอสมุดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( https://www.lib.chula.ac.th/ ): เว็บไซต์นี้ให้บริการเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ของห้องสมุด รวมถึงรายการหนังสือ วารสาร และแหล่งข้อมูลดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีบริการออนไลน์ เช่น การต่ออายุและการจองออนไลน์ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการค้นคว้า
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ( https://www.lib.mahidol.ac.th/ ): เว็บไซต์นี้ให้บริการเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ของห้องสมุด รวมถึงรายการหนังสือ วารสาร และแหล่งข้อมูลดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีบริการออนไลน์ เช่น การต่ออายุออนไลน์ การจอง และการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
 4. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( https://www.lib.psu.ac.th/ ): เว็บไซต์นี้ให้บริการเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด รวมถึงรายการหนังสือ วารสาร และแหล่งข้อมูลดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีบริการออนไลน์ เช่น การต่ออายุออนไลน์ การจอง และการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
 5. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( https://www.lib.sut.ac.th/ ): เว็บไซต์นี้ให้บริการเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด ได้แก่ รายการหนังสือ วารสาร และแหล่งข้อมูลดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีบริการออนไลน์ เช่น การต่ออายุออนไลน์ การจอง และการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
 1. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( https://www.lib.tu.ac.th/ ): เว็บไซต์นี้ให้บริการเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ของห้องสมุด รวมถึงรายการหนังสือ วารสาร และแหล่งข้อมูลดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีบริการออนไลน์ เช่น การต่ออายุออนไลน์ การจอง และการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
 2. สำนักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( https://www.lib.ku.ac.th/ ): เว็บไซต์นี้ให้บริการเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด รวมถึงรายการหนังสือ วารสาร และแหล่งข้อมูลดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีบริการออนไลน์ เช่น การต่ออายุออนไลน์ การจอง และการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( https://www.lib.cmu.ac.th/ ): เว็บไซต์นี้ให้การเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ของห้องสมุด รวมถึงรายการหนังสือ วารสาร และทรัพยากรดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีบริการออนไลน์ เช่น การต่ออายุออนไลน์ การจอง และการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ห้องสมุดหลายแห่งยังได้พัฒนาแอพมือถือที่ให้การเข้าถึงทรัพยากรและบริการของพวกเขาในขณะเดินทาง แอพเหล่านี้สามารถมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความสามารถในการค้นหาแคตตาล็อกห้องสมุด ต่ออายุหรือจองสื่อห้องสมุด และเข้าถึงทรัพยากรดิจิทัล

โดยสรุป ห้องสมุดในยุคดิจิทัลได้พัฒนาเว็บไซต์และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ทางออนไลน์ได้ เว็บไซต์และแอพเหล่านี้ให้บริการที่หลากหลาย เช่น การต่ออายุออนไลน์ การจอง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลดิจิทัล บทช่วยสอนและการฝึกอบรม คู่มือการค้นคว้าออนไลน์ และการเข้าถึงคอลเลกชันดิจิทัลของห้องสมุด อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์และแอพเหล่านี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับห้องสมุดเฉพาะ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)