ป้ายกำกับ: การปรับปรุงความรู้

การแสวงหาและปรับปรุงความรู้ เครื่องมือ และเครือข่ายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิชาการและเทคโนโลยีเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องใช้แนวทางเชิงรุก ต่อไป

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!