ป้ายกำกับ: การวิจารณ์เชิงวิจารณ์

การทบทวนวรรณกรรมมีบทบาทสำคัญในการระบุแนวโน้มและรูปแบบในการวิจัยก่อนหน้าในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งและอภิปรายความหมายของพวกเขา การทบทวนวรรณกรรมช่วยให้คุณสามา

การเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมที่ครอบคลุมและสมดุลเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ การทบทวนวรรณกรรมอย่างครอบคลุมคือการทบทวนที่ครอบคลุมการศึกษาในหัวข้อใดหัว

การทบทวนวรรณกรรมมีบทบาทสำคัญในการเน้นให้เห็นถึงคุณูปการและข้อจำกัดของการวิจัยก่อนหน้านี้ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง การทบทวนวรรณกรรมช่วยให้คุณสามารถระบุคุณู

การหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานเป็นสิ่งสำคัญในการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม การขโมยความคิดคือการใช้ผลงานของผู้อื่นโดยไม่มีการระบุแหล่งที่มาที่เหมาะสม และถือเป

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!