ป้ายกำกับ: การสืบค้นวรรณกรรม

การทบทวนวรรณกรรมเป็นการประเมินที่สำคัญของงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เป็นส่วนสำคัญของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพราะจะช่วยสร้างบริบทและภูมิหล

มีหลายเทคนิคที่สามารถใช้ในการค้นหางานวิจัยต่างประเทศ 1. ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และเครื่องมือค้นหา: ฐานข้อมูลออนไลน์และเครื่องมือค้นหาจำนวนมาก เช่น Google

1. ระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยของคุณ: ในการเขียนรีวิววรรณกรรมที่มีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มต้นด้วยคำถามหรือปัญหาการวิจัยที่ชัดเจนที่คุณต้องการต

การทบทวนวรรณกรรมเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการวิจัย เนื่องจากจะช่วยให้คุณระบุและประเมินงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ของคุณได้ การทบทวนวรรณกรรมอย่า

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!