ป้ายกำกับ: การเล่นเกมของกระบวนการเรียนรู้

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิธีการสอนแบบใหม่และสร้างสรรค์ สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน และจัดการกระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมการจั

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!