คลังเก็บป้ายกำกับ: คะแนนความคล้ายคลึงกัน

การใช้บริการรับการตรวจสอบการลอกเลียนแบบจากโปรแกรม turnitin

Turnitin เป็นบริการตรวจจับการลอกเลียนแบบที่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของงานเขียน โดยทั่วไปจะใช้โดยนักการศึกษาและสถาบันการศึกษาเพื่อช่วยตรวจหาการคัดลอกผลงานในเอกสารของนักเรียน การบ้าน และงานเขียนอื่นๆ บริการนี้จะเปรียบเทียบงานที่ส่งกับฐานข้อมูลของหน้าเว็บ บทความ หนังสือ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ นับพันล้านรายการ เพื่อระบุตัวอย่างที่เป็นไปได้ของการลอกเลียนแบบ

หากต้องการใช้ Turnitin ผู้ใช้ต้องสร้างบัญชีก่อนแล้วจึงอัปโหลดเอกสารที่ต้องการตรวจสอบการลอกเลียนแบบ จากนั้นบริการจะวิเคราะห์เอกสารและสร้างรายงานที่เน้นตัวอย่างที่เป็นไปได้ของการลอกเลียนแบบและให้คะแนนความคล้ายคลึงกัน รายงานยังมีการแจกแจงรายละเอียดของแหล่งที่มาที่ตรงกัน รวมถึงเปอร์เซ็นต์ของเอกสารที่ตรงกับแต่ละแหล่งที่มา

Turnitin สามารถใช้เป็นมาตรการป้องกันเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและยืนยันความเป็นต้นฉบับของงานของนักเรียนก่อนที่จะส่งผลงาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้โดยนักการศึกษาและสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างกระบวนการป้องกันและตรวจจับการคัดลอกผลงาน

ผู้ใช้ยังสามารถใช้คุณลักษณะที่เรียกว่า “การตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ” ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบผลงานของตนเพื่อหาการลอกเลียนแบบก่อนที่จะส่งให้ผู้สอน เปิดโอกาสให้แก้ไขงานและทำการแก้ไขที่จำเป็นก่อนส่งเพื่อขอให้คะแนน

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า Turnitin ไม่ได้ใช้แทนการตรวจทานและการตัดสินโดยมนุษย์ แต่สามารถระบุได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปได้ของการลอกเลียนแบบเท่านั้น การตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังคงขึ้นอยู่กับผู้สอนหรือสถาบันการศึกษา

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการวิจัยของคุณ ให้พิจารณาใช้บริการวิจัย บริการวิจัยสามารถให้บริการที่หลากหลายเพื่อช่วยคุณตอบสนองความต้องการด้านการวิจัยของคุณ ตั้งแต่การออกแบบการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์และนำเสนอในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของการใช้บริการวิจัยคือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พวกเขาสามารถนำมาสู่ตารางได้ การบริการวิจัยมักจะประกอบด้วยทีมนักวิจัยที่มีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านการวิจัยที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนตลอดกระบวนการวิจัยทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยของคุณดำเนินการในลักษณะที่เข้มงวดและเป็นกลาง

ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการใช้บริการวิจัยคือสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินการวิจัยอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและใช้ทรัพยากรมาก แต่บริการวิจัยสามารถทำหน้าที่ในการดำเนินการวิจัยและให้ผลลัพธ์ในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม ซึ่งช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานอื่นๆ ได้

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการการวิจัยสามารถให้การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะและข้อมูลที่อาจไม่มีให้คุณ ผู้ให้บริการการวิจัยจำนวนมากสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ ฐานข้อมูลแบบสมัครสมาชิก และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่มีให้บริการแก่สาธารณชนทั่วไป สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและองค์กรที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศเฉพาะทางเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

สรุุปการใช้บริการรับการตรวจสอบการลอกเลียนแบบจากโปรแกรม turnitin บริการวิจัยสามารถให้ความช่วยเหลือที่มีคุณค่าในกระบวนการวิจัยโดยการให้ความเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพ ข้อมูลและสารสนเทศเฉพาะทาง และการวิจัยที่เป็นกลางและถูกต้อง หากคุณกำลังพิจารณาดำเนินการวิจัย ให้พิจารณาใช้บริการวิจัยเพื่อช่วยให้โครงการวิจัยของคุณประสบความสำเร็จ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

เปอร์เซนต์ Turnitin ไม่ผ่าน

หากตรวจสอบ Turnitin แล้วพบว่าเปอร์เซนต์ไม่ผ่านมีแนวทางแก้ไขงานวิจัยอย่างไร

หากมีการตรวจสอบ Turnitin และคะแนนความคล้ายคลึงกันสูงกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและตรวจสอบให้แน่ใจว่างานวิจัยนั้นเป็นต้นฉบับและมีการอ้างถึงอย่างถูกต้อง

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาบางประการที่ควรพิจารณา:

  1. ตรวจทานและแก้ไขงาน: ตรวจทานข้อความที่ตั้งค่าสถานะและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาทั้งหมดได้รับการอ้างอิงอย่างถูกต้อง และข้อความนั้นถอดความหรือสรุปด้วยคำพูดของคุณเอง ทำการแก้ไขที่จำเป็นและส่งงานอีกครั้ง
  2. ตรวจสอบการอ้างอิงที่เหมาะสม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาทั้งหมดได้รับการอ้างอิงอย่างถูกต้อง และรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้นั้นสอดคล้องกันตลอดทั้งงาน ตรวจสอบข้อผิดพลาดในข้อมูลอ้างอิงและทำการแก้ไขที่จำเป็น
  3. ขอความช่วยเหลือจากผู้สอนหรือศูนย์การเขียน หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้สอนหรือศูนย์การเขียน พวกเขาสามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อช่วยคุณแก้ไขงานและลดคะแนนความคล้ายคลึงกัน
  4. ใช้เครื่องมือสร้างการอ้างอิง: ใช้เครื่องมือสร้างการอ้างอิงเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาทั้งหมดได้รับการอ้างอิงอย่างถูกต้อง และรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้นั้นสอดคล้องกันตลอดทั้งงาน
  5. เข้าใจแนวคิดของการลอกเลียนแบบ: สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดของการลอกเลียนแบบและวิธีหลีกเลี่ยง ซึ่งรวมถึงการเข้าใจความแตกต่างระหว่างการถอดความ การสรุป และการอ้างอิง และการใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแม้จะมีการอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม คะแนนความคล้ายคลึงกันสูงก็ไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงการคัดลอกผลงาน นอกจากนี้ Turnitin ยังตรวจจับความคล้ายคลึงกันจากวลี คำพูด และแม้แต่แหล่งข้อมูลที่ใช้กันทั่วไปซึ่งมีอยู่ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต

โดยสรุป หาก Turnitin ได้รับการตรวจสอบและคะแนนความคล้ายคลึงกันสูงกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและตรวจสอบให้แน่ใจว่างานวิจัยนั้นเป็นต้นฉบับและมีการอ้างถึงอย่างถูกต้อง ซึ่งทำได้โดยการทบทวนและแก้ไขงาน ตรวจสอบการอ้างอิงที่เหมาะสม ขอความช่วยเหลือจากผู้สอนหรือศูนย์การเขียน การใช้เครื่องมือสร้างการอ้างอิง และทำความเข้าใจแนวคิดของการคัดลอกผลงาน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ทำให้งานวิจัยผ่าน Turnitin 25%

ทำอย่างไรให้งานวิจัยผ่าน Turnitin 25%

Turnitin เป็นซอฟต์แวร์ตรวจจับการลอกเลียนแบบที่นักการศึกษาและนักวิจัยใช้กันทั่วไปเพื่อตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของงานเขียน ซอฟต์แวร์จะเปรียบเทียบข้อความที่ส่งมากับฐานข้อมูลของเนื้อหาและระบุความเหมือนหรือตรงกัน วิธีหนึ่งในการลดคะแนนความคล้ายคลึงกันของ Turnitin คือการใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสมในงานวิจัย

ต่อไปนี้เป็นวิธีลดคะแนนความคล้ายคลึงกันและผ่าน Turnitin:

  1. ใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม: การอ้างอิงและอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างเหมาะสมในงานวิจัยเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดวิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน ซึ่งรวมถึงการใช้รูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้อง เช่น APA, MLA หรือ Chicago และการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องสำหรับแต่ละแหล่งข้อมูล
  2. ถอดความและสรุป: แทนที่จะคัดลอกข้อความจากแหล่งที่มาโดยตรง ให้ถอดความหรือสรุปข้อมูลด้วยคำพูดของคุณเอง สิ่งนี้จะไม่เพียงช่วยลดคะแนนความคล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเนื้อหาอีกด้วย
  3. ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเมื่ออ้างอิงโดยตรง: เมื่ออ้างอิงข้อความโดยตรง ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศและระบุข้อมูลอ้างอิง ข้อความนี้จะแสดงให้ผู้อ่านเห็นอย่างชัดเจนว่าข้อความไม่ใช่ของคุณเอง และจะไม่ถูกระบุว่าเป็นการลอกเลียนแบบโดย Turnitin
  4. ตรวจสอบคะแนนความคล้ายคลึง: หลังจากส่งงานวิจัยแล้ว ให้ตรวจสอบคะแนนความคล้ายคลึงและตรวจทานการจับคู่ที่ไฮไลต์ หากมีการจับคู่ใดที่ไม่ได้อ้างอิงอย่างถูกต้อง ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นและส่งงานอีกครั้ง
  5. ใช้เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: ก่อนส่งงาน ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานเพื่อตรวจสอบความคล้ายคลึงกันและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นก่อนส่งผลงาน

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า Turnit คะแนนความคล้ายคลึงกันไม่ควรเป็นเกณฑ์เดียวที่ใช้ในการประเมินความเป็นต้นฉบับของงานวิจัย ควรใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยระบุการลอกเลียนแบบที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่การพิจารณาขั้นสุดท้ายว่าการลอกเลียนแบบควรกระทำโดยผู้สอนหรือผู้วิจัยโดยพิจารณาจากการประเมินผลงานของตนเอง

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแม้จะมีการอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม คะแนนความคล้ายคลึงกันสูงก็ไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงการคัดลอกผลงาน นอกจากนี้ Turnitin ยังตรวจจับความคล้ายคลึงกันจากวลี คำพูด และแม้แต่แหล่งข้อมูลที่ใช้กันทั่วไปซึ่งมีอยู่ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต

โดยสรุป เพื่อให้ผ่าน Turnitin ด้วยคะแนนความคล้ายคลึงกันต่ำ สิ่งสำคัญคือต้องใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม ถอดความและสรุปข้อมูล ใช้เครื่องหมายคำพูดเมื่ออ้างอิงโดยตรง ตรวจสอบคะแนนความคล้ายคลึงกัน และใช้เครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบก่อนส่งงานวิจัย โปรดจำไว้ว่าคะแนนความคล้ายคลึงกันที่สูงไม่ได้บ่งบอกถึงการคัดลอกผลงานเสมอไป และผู้สอนหรือผู้วิจัยควรตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยพิจารณาจากการประเมินผลงานของพวกเขาเอง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)