คลังเก็บป้ายกำกับ: ค้นหาตัวแปรและแหล่งที่มา

หาตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

หาตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย พร้อมแหล่งอ้างอิงที่มาของตัวแปร อย่างไร

การค้นหาตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยอาจเป็นงานที่ท้าทาย แต่มีกลยุทธ์หลายอย่างที่สามารถใช้เพื่อค้นหาตัวแปรและแหล่งที่มาได้ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการค้นหาตัวแปรและแหล่งที่มา:

  1. ทบทวนวรรณกรรม: วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการค้นหาตัวแปรและแหล่งที่มาคือการทบทวนวรรณกรรมในสาขาที่ศึกษา ซึ่งอาจรวมถึงบทความในวารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ และการดำเนินการประชุม โดยการทบทวนวรรณกรรม นักวิจัยสามารถระบุตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาก่อนหน้านี้และแหล่งที่มาที่ได้รับมา
  2. ฐานข้อมูลการค้นหา: มีหลายฐานข้อมูลที่สามารถใช้ค้นหาตัวแปรและแหล่งที่มาได้ ตัวอย่างเช่น Social Science Research Network (SSRN) และ JSTOR เป็นฐานข้อมูลที่มีงานวิจัยเชิงวิชาการที่หลากหลาย รวมถึงบทความ หนังสือ และการประชุมวิชาการ
  3. ใช้เครื่องมือค้นหาตัวแปร: มีเครื่องมือค้นหาตัวแปรหลายตัว เช่น เครื่องมือค้นหาตัวแปรของ International Association for the Study of Income and Wealth (IASIW) ซึ่งสามารถใช้เพื่อค้นหาตัวแปรและแหล่งที่มาได้
  4. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขา: นักวิจัยยังสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นเพื่อขอคำแนะนำและคำแนะนำในการค้นหาตัวแปรและแหล่งที่มา ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อาจมีความรู้เกี่ยวกับตัวแปรและแหล่งข้อมูลเฉพาะที่ไม่สามารถหาได้ด้วยวิธีอื่น
  5. ตรวจสอบภาคผนวกของการศึกษา: การศึกษาจำนวนมากมีภาคผนวกที่แสดงรายการตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและแหล่งที่มา
  6. ค้นหาตัวแปรในส่วนวิธีการของการศึกษา: บ่อยครั้งที่ส่วนวิธีการของการศึกษาจะกล่าวถึงตัวแปรที่ใช้และแหล่งที่มา

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าเมื่อใช้ตัวแปร จำเป็นต้องอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องในส่วนการอ้างอิงของงานวิจัย รูปแบบการอ้างอิงควรเป็นไปตามแนวทางของรูปแบบการอ้างอิงที่เลือก เช่น APA, MLA หรือ Chicago

โดยสรุป การค้นหาตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยอาจเป็นงานที่ท้าทาย แต่มีกลยุทธ์หลายอย่างที่สามารถใช้เพื่อค้นหาตัวแปรและแหล่งที่มาได้ นักวิจัยสามารถระบุตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาก่อนหน้าและแหล่งที่มาที่ได้รับ สิ่งสำคัญคือต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยให้ถูกต้องตามแนวทางของรูปแบบการอ้างอิงที่เลือก ด้วยการใช้กลยุทธ์เหล่านี้ร่วมกัน นักวิจัยสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมที่สุดสำหรับการศึกษาของพวกเขา และการวิจัยของพวกเขาได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากวรรณกรรมและข้อมูลที่มีอยู่ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าตัวแปรและแหล่งที่มาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นการอัปเดตแหล่งที่มาอย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบความถูกต้องของตัวแปรที่ใช้จึงเป็นเรื่องสำคัญ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)