คลังเก็บป้ายกำกับ: ทัศนวิสัย

วารสารที่มีคะแนนต่ำกว่า 80% จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2

ทำไมวารสารที่ได้รับคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80 จัดอยู่ในกลุ่ม 2 

วารสารที่มีคะแนนน้อยกว่า 80% จัดอยู่ในกลุ่ม 2 เนื่องจากมีคุณภาพและผลกระทบไม่เท่ากับวารสารกลุ่ม 1 โดยปกติแล้ววารสารกลุ่ม 2 จะมีปัจจัยผลกระทบต่ำกว่า อัตราการอ้างอิงต่ำกว่า และอาจไม่ได้รับการอ่านในวงกว้างหรือ อ้างโดยนักวิชาการอื่น ๆ ในสาขาของตน อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงมีศักยภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีและมีส่วนสนับสนุนที่มีคุณค่าในสาขานี้

สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้วารสารจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือวารสารไม่มีคุณภาพในระดับเดียวกับวารสารในกลุ่มที่ 1 ทั้งนี้อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนที่เข้มงวดน้อยกว่า การยอมรับที่ต่ำกว่า อัตราหรือคุณสมบัติของผู้เขียนและบรรณาธิการที่ต่ำกว่า วารสารกลุ่ม 2 อาจมีผู้แต่งน้อยกว่าที่มีหนังสือรับรองทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพหรือผู้แต่งจากต่างประเทศน้อยกว่า

อีกเหตุผลหนึ่งที่วารสารอาจจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือชื่อเสียงและการมองเห็นในสาขา วารสารกลุ่มที่ 2 อาจไม่มีชื่อเสียงหรือการมองเห็นในระดับเดียวกับวารสารในกลุ่มที่ 1 วารสารเหล่านี้อาจไม่เป็นที่รู้จักในหมู่นักวิชาการและสถาบันการศึกษา และอาจไม่ได้รับการยอมรับในระดับเดียวกันในสาขานั้นๆ

ผลกระทบของวารสารกลุ่ม 2 ต่อชุมชนวิชาการโดยทั่วไปต่ำกว่าวารสารกลุ่ม 1 วารสารกลุ่มที่ 2 อาจมีจำนวนผู้อ่านไม่เท่ากัน และบทความของวารสารอาจไม่ได้รับการดาวน์โหลดบ่อยหรือได้รับการอ้างถึงบ่อยเท่าโดยนักวิชาการคนอื่นๆ

นอกจากนี้ วารสารกลุ่มที่ 2 อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับการตีพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งอาจรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการเผยแพร่อย่างมีจริยธรรม ความโปร่งใสของกระบวนการเผยแพร่ และการปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการอ้างอิงและการอ้างอิง

โดยสรุป วารสารที่มีคะแนนต่ำกว่า 80% จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 เนื่องจากมีคุณภาพและผลกระทบไม่เท่ากับวารสารกลุ่มที่ 1 โดยปกติแล้วจะมีปัจจัยกระทบน้อยกว่า อัตราการอ้างอิงต่ำกว่า และอาจไม่ได้รับการอ่านในวงกว้างเท่า หรืออ้างโดยนักวิชาการอื่นในสาขาของตน อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงมีศักยภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีและมีส่วนสนับสนุนที่มีคุณค่าในสาขานี้ วารสารกลุ่มที่ 2 อาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในหมู่นักวิชาการและสถาบันการศึกษา มีการมองเห็นและชื่อเสียงที่ต่ำกว่า มีผลกระทบต่อชุมชนวิชาการน้อยกว่า และอาจมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลน้อยลงสำหรับการเผยแพร่ทางวิชาการ 

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

วารสารที่ได้รับคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 จัดอยู่ในกลุ่ม 1

ทำไมวารสารที่ได้รับคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 จัดอยู่ในกลุ่ม 1 

วารสารที่ได้รับคะแนนสูงกว่า 80% จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 เนื่องจากมีคุณภาพและผลกระทบในระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีมาตรฐานสูงสุดในสาขาของตน ระบบการให้คะแนนที่ใช้ในการจัดหมวดหมู่วารสารโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับชุดของเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาขาวิชาหรือสาขาวิชานั้นๆ เกณฑ์เหล่านี้ใช้ในการประเมินวารสารโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ชื่อเสียงของวารสาร และผลกระทบของวารสารที่มีต่อชุมชนวิชาการ

เกณฑ์หลักประการหนึ่งที่ใช้ในการประเมินวารสารคือคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ วารสารกลุ่ม 1 คาดว่าจะเผยแพร่งานวิจัยต้นฉบับคุณภาพสูงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาความรู้ สิ่งนี้สามารถกำหนดได้โดยการประเมินกระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนวารสาร คุณสมบัติของผู้เขียนและบรรณาธิการ และอัตราการตอบรับวารสาร

เกณฑ์สำคัญอีกประการหนึ่งที่ใช้ในการประเมินวารสารคือชื่อเสียงของวารสาร วารสารกลุ่ม 1 คาดว่าจะมีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่นักวิชาการและสถาบันการศึกษา เช่นเดียวกับการเปิดเผยและการยอมรับในระดับสูงในสาขานี้ ซึ่งพิจารณาได้จากการประเมิน Impact Factor ของวารสาร อัตราการอ้างอิง และจำนวนครั้งที่บทความถูกอ้างถึงโดยนักวิชาการคนอื่นๆ

ผลกระทบของวารสารที่มีต่อชุมชนวิชาการยังเป็นเกณฑ์สำคัญในการประเมินวารสารอีกด้วย วารสารกลุ่ม 1 คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสาขานี้ และจะได้รับการอ่านและอ้างอิงอย่างกว้างขวางจากนักวิชาการคนอื่นๆ สิ่งนี้สามารถพิจารณาได้จากการประเมินจำนวนผู้อ่านวารสาร จำนวนการดาวน์โหลดบทความ และจำนวนครั้งที่บทความถูกอ้างถึงโดยนักวิชาการคนอื่นๆ

ประการสุดท้าย วารสารกลุ่มที่ 1 ควรเป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับการเผยแพร่ทางวิชาการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการวิจัยและการเผยแพร่อย่างมีจริยธรรม การรับรองความโปร่งใสของกระบวนการเผยแพร่ และการปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการอ้างอิงและการอ้างอิง

โดยสรุป วารสารที่ได้รับคะแนนสูงกว่า 80% จัดอยู่ในกลุ่ม 1 เนื่องจากมีคุณภาพและผลกระทบในระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีมาตรฐานสูงสุดในสาขาของตน วารสารเหล่านี้คาดว่าจะเผยแพร่ผลงานวิจัยต้นฉบับคุณภาพสูง มีชื่อเสียงในหมู่นักวิชาการและสถาบันการศึกษา และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชุมชนวิชาการ นอกจากนี้ยังควรเป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับการเผยแพร่ทางวิชาการ 

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การพัฒนาวารสารของตนเองเข้าสู่ข้อมูล SCOPUS

การพัฒนาวารสารของตนเองเข้าสู่ข้อมูล SCOPUS 

การพัฒนาวารสารของตนเองลงในฐานข้อมูลของ SCOPUS เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา ความพยายาม และทรัพยากรจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามแนวทางและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สามารถเพิ่มโอกาสในการมีวารสารของตนเองรวมอยู่ในฐานข้อมูลของ SCOPUS

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวารสารเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของ SCOPUS: ขั้นตอนแรกในการรับวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลของ SCOPUS คือเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดโดย SCOPUS เกณฑ์เหล่านี้รวมถึงวารสารที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงวิชาการ การใช้กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนที่เข้มงวด และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลสำหรับการเผยแพร่ทางวิชาการ
 2. สร้างกองบรรณาธิการที่มีประสิทธิภาพ: การมีกองบรรณาธิการที่มีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นับหน้าถือตาจากสาขาต่างๆ สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพและชื่อเสียงของวารสารได้ สิ่งนี้สามารถเพิ่มโอกาสที่วารสารจะถูกรวมไว้ในฐานข้อมูลของ SCOPUS
 3. ใช้กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนอย่างเข้มงวด: การใช้กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าวารสารเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ สิ่งนี้สามารถเพิ่มโอกาสที่วารสารจะถูกรวมไว้ในฐานข้อมูลของ SCOPUS
 4. เพิ่มการมองเห็นของวารสาร: การเพิ่มการมองเห็นของวารสารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ซึ่งสามารถทำได้โดยการเผยแพร่วารสารทางออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมระหว่างประเทศและกิจกรรมเครือข่าย และจัดทำดัชนีในฐานข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 5. ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวารสาร: เมื่อสมัครเพื่อรวมไว้ในฐานข้อมูล SCOPUS สิ่งสำคัญคือต้องให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวารสาร เช่น ชื่อวารสาร สำนักพิมพ์ และหัวเรื่อง นอกจากนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ในการตีพิมพ์ของวารสาร และวันที่ของฉบับแรกและฉบับสุดท้ายสามารถช่วยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของวารสารในการเผยแพร่เป็นประจำ
 1. ใช้เทคโนโลยี: การใช้เทคโนโลยี เช่น OpenURL และเทคโนโลยีการเชื่อมโยงอื่นๆ สามารถช่วยเพิ่มการมองเห็นและการเข้าถึงของวารสาร นอกจากนี้ การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับวารสารสามารถเพิ่มการเข้าถึงและทำให้น่าสนใจมากขึ้นสำหรับการรวมไว้ในฐานข้อมูล SCOPUS
 2. ส่งเสริมความร่วมมือ: ส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพและการมองเห็นของวารสาร ซึ่งอาจรวมถึงความร่วมมือกับนักวิชาการ บรรณาธิการ และผู้วิจารณ์ระดับนานาชาติ ตลอดจนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยระดับนานาชาติ
 3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของวารสาร: เมื่อรวมวารสารไว้ในฐานข้อมูล SCOPUS แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของวารสาร ซึ่งอาจรวมถึงการติดตามอัตราการอ้างอิงของวารสาร ปัจจัยผลกระทบ และเมตริกอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบและอิทธิพลภายในชุมชนวิชาการ

โดยสรุป การพัฒนาวารสารของตนเองเข้าสู่ฐานข้อมูลของ SCOPUS ต้องใช้เวลา ความพยายาม และทรัพยากรจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าวารสารเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเข้า การจัดตั้งคณะบรรณาธิการที่มีประสิทธิภาพ การใช้กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนที่เข้มงวด เพิ่มการมองเห็นของวารสาร การให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร การใช้เทคโนโลยี การส่งเสริมความร่วมมือ และการตรวจสอบประสิทธิภาพของวารสาร สามารถเพิ่มโอกาสในการมีวารสารของตนเองรวมอยู่ในฐานข้อมูลของ SCOPUS 

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การพัฒนาวารสารวิชาการไทยไปสู่ระดับสากล ต้องทำอย่างไร

การพัฒนาวารสารวิชาการไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติจำเป็นต้องอาศัยแนวทางหลายแง่มุมซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทั้งคุณภาพ การมองเห็น และผลกระทบ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่สามารถดำเนินการเพื่อช่วยให้วารสารวิชาการไทยก้าวสู่ระดับนานาชาติ:

 1. พัฒนาคุณภาพวารสาร ก้าวสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาวารสารวิชาการไทยสู่ระดับสากล คือ การพัฒนาคุณภาพวารสาร ซึ่งสามารถทำได้โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าวารสารมีนโยบายด้านบรรณาธิการที่ชัดเจนและโปร่งใส มีกระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนที่เข้มงวด และเป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับการเผยแพร่ทางวิชาการ นอกจากนี้ วารสารควรพยายามเผยแพร่ต้นฉบับงานวิจัยคุณภาพสูงที่เกี่ยวข้องกับชุมชนวิชาการนานาชาติ
 2. เพิ่มการมองเห็นของวารสาร: การเพิ่มการมองเห็นของวารสารวิชาการไทยมีความสำคัญต่อการก้าวสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถทำได้โดยทำให้วารสารเผยแพร่ทางออนไลน์ จัดทำดัชนีในฐานข้อมูลระหว่างประเทศ เช่น Scopus, Web of Science และ Google Scholar และประชาสัมพันธ์วารสารผ่านการประชุมระหว่างประเทศและกิจกรรมเครือข่าย
 3. ส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศ: ความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพและการมองเห็นของวารสารวิชาการไทย ซึ่งอาจรวมถึงความร่วมมือกับนักวิชาการ บรรณาธิการ และผู้วิจารณ์ระดับนานาชาติ ตลอดจนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยระดับนานาชาติ
 4. จัดอบรมและให้ความรู้แก่บรรณาธิการและผู้แต่ง: การจัดอบรมและให้ความรู้แก่บรรณาธิการและผู้เขียนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัล และมาตรฐานการตีพิมพ์ระดับสากลสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของวารสารวิชาการไทยได้
 5. ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น: การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ และการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องเนื้อหาของวารสาร ก็มีความสำคัญเช่นกันในการปรับปรุงคุณภาพของวารสารวิชาการไทย
 6. สนับสนุนการใช้มาตรฐานสากลทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบ การส่งเสริมให้ใช้มาตรฐานสากลทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบ เช่น APA, MLA หรือ Chicago Manual of Style สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพและความสามารถในการอ่านของวารสารวิชาการไทย ทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ชมต่างประเทศ

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาวารสารวิชาการไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาตินั้นหลากหลายประเด็น เช่น คุณภาพ ทัศนวิสัย และผลกระทบ การปรับปรุงคุณภาพของวารสาร เพิ่มการมองเห็น การส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศ การฝึกอบรมและการศึกษาสำหรับบรรณาธิการและผู้เขียน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลเป็นขั้นตอนสำคัญที่สามารถทำได้เพื่อช่วยให้วารสารวิชาการไทยเข้าถึง ระดับนานาชาติ ด้วยการใช้กลยุทธ์เหล่านี้ วารสารวิชาการไทยสามารถดึงดูดผู้ชมต่างประเทศได้มากขึ้น และเพิ่มผลกระทบและการมองเห็นในชุมชนวิชาการนานาชาติ 

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)