คลังเก็บป้ายกำกับ: ทำให้งานวิจัยผ่าน Turnitin 25%

ทำให้งานวิจัยผ่าน Turnitin 25%

ทำอย่างไรให้งานวิจัยผ่าน Turnitin 25%

Turnitin เป็นซอฟต์แวร์ตรวจจับการลอกเลียนแบบที่นักการศึกษาและนักวิจัยใช้กันทั่วไปเพื่อตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของงานเขียน ซอฟต์แวร์จะเปรียบเทียบข้อความที่ส่งมากับฐานข้อมูลของเนื้อหาและระบุความเหมือนหรือตรงกัน วิธีหนึ่งในการลดคะแนนความคล้ายคลึงกันของ Turnitin คือการใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสมในงานวิจัย

ต่อไปนี้เป็นวิธีลดคะแนนความคล้ายคลึงกันและผ่าน Turnitin:

  1. ใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม: การอ้างอิงและอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างเหมาะสมในงานวิจัยเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดวิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน ซึ่งรวมถึงการใช้รูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้อง เช่น APA, MLA หรือ Chicago และการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องสำหรับแต่ละแหล่งข้อมูล
  2. ถอดความและสรุป: แทนที่จะคัดลอกข้อความจากแหล่งที่มาโดยตรง ให้ถอดความหรือสรุปข้อมูลด้วยคำพูดของคุณเอง สิ่งนี้จะไม่เพียงช่วยลดคะแนนความคล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเนื้อหาอีกด้วย
  3. ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเมื่ออ้างอิงโดยตรง: เมื่ออ้างอิงข้อความโดยตรง ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศและระบุข้อมูลอ้างอิง ข้อความนี้จะแสดงให้ผู้อ่านเห็นอย่างชัดเจนว่าข้อความไม่ใช่ของคุณเอง และจะไม่ถูกระบุว่าเป็นการลอกเลียนแบบโดย Turnitin
  4. ตรวจสอบคะแนนความคล้ายคลึง: หลังจากส่งงานวิจัยแล้ว ให้ตรวจสอบคะแนนความคล้ายคลึงและตรวจทานการจับคู่ที่ไฮไลต์ หากมีการจับคู่ใดที่ไม่ได้อ้างอิงอย่างถูกต้อง ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นและส่งงานอีกครั้ง
  5. ใช้เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: ก่อนส่งงาน ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานเพื่อตรวจสอบความคล้ายคลึงกันและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นก่อนส่งผลงาน

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า Turnit คะแนนความคล้ายคลึงกันไม่ควรเป็นเกณฑ์เดียวที่ใช้ในการประเมินความเป็นต้นฉบับของงานวิจัย ควรใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยระบุการลอกเลียนแบบที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่การพิจารณาขั้นสุดท้ายว่าการลอกเลียนแบบควรกระทำโดยผู้สอนหรือผู้วิจัยโดยพิจารณาจากการประเมินผลงานของตนเอง

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแม้จะมีการอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม คะแนนความคล้ายคลึงกันสูงก็ไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงการคัดลอกผลงาน นอกจากนี้ Turnitin ยังตรวจจับความคล้ายคลึงกันจากวลี คำพูด และแม้แต่แหล่งข้อมูลที่ใช้กันทั่วไปซึ่งมีอยู่ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต

โดยสรุป เพื่อให้ผ่าน Turnitin ด้วยคะแนนความคล้ายคลึงกันต่ำ สิ่งสำคัญคือต้องใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม ถอดความและสรุปข้อมูล ใช้เครื่องหมายคำพูดเมื่ออ้างอิงโดยตรง ตรวจสอบคะแนนความคล้ายคลึงกัน และใช้เครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบก่อนส่งงานวิจัย โปรดจำไว้ว่าคะแนนความคล้ายคลึงกันที่สูงไม่ได้บ่งบอกถึงการคัดลอกผลงานเสมอไป และผู้สอนหรือผู้วิจัยควรตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยพิจารณาจากการประเมินผลงานของพวกเขาเอง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)