ป้ายกำกับ: รายการตรวจสอบการนำไปใช้งาน

แบบประเมินผลนวัตกรรมในรูปแบบเหล่านี้สามารถปรับให้เข้ากับนวัตกรรมเฉพาะที่กำลังประเมินได้ และสามารถรวมคำถามปลายเปิดเพื่อรวบรวมความคิดเห็นโดยละเอียดเพิ่ม

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!