ป้ายกำกับ: ลิงค์ดาวน์โหลด LISREL

LISREL (ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเชิงเส้น) เป็นชุดซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (CFA) ได้รับการพ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!