ป้ายกำกับ: เป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่า

เกณฑ์สำหรับวารสารกลุ่มที่ 1 (TCI1) หรือวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดย TCI เป็นมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้วารสารได้รับการพิจารณาเพื่อบรรจุในฐาน

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!