คลังเก็บป้ายกำกับ: COVID-19

COVID-19 ผลกระทบต่อการวิจัยในชั้นเรียน

ผลกระทบของ COVID-19 การวิจัยต่อในข้อสงสัย

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อโลก ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์เกือบทุกด้าน รวมถึงการศึกษา การระบาดใหญ่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคการศึกษา นำไปสู่การปิดโรงเรียน การเรียนทางไกล และการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ ผลกระทบของการแพร่ระบาดต่อการศึกษายังขยายไปถึงการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ในบทความนี้ เราจะพูดถึงผลกระทบของ COVID-19 ต่อการวิจัยในชั้นเรียนและผลกระทบต่อภาคการศึกษาอย่างไร

ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการวิจัยในชั้นเรียนนั้นกว้างไกล เนื่องจากโรงเรียนปิดและนักเรียนต้องเรียนรู้จากที่บ้าน โครงการวิจัยจำนวนมากจึงต้องเลื่อนหรือยกเลิกไปพร้อมกัน นอกจากนี้ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมยังทำให้นักศึกษาไม่สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนหรือทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโครงการวิจัยจำนวนมาก สถานการณ์นี้ทำให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนได้ยาก และส่งผลต่อคุณภาพของงานวิจัยที่ผลิต

การระบาดใหญ่ยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรที่มีให้ครูเพื่อทำการวิจัย เมื่อโรงเรียนปิด ครูจึงเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การวิจัยได้อย่างจำกัด ทำให้พวกเขาทำการทดลองหรือทำการสำรวจได้ยาก นอกจากนี้ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดยังนำไปสู่การตัดงบประมาณในโรงเรียนหลายแห่ง ส่งผลให้งบประมาณสำหรับโครงการวิจัยลดลง

แม้จะมีความท้าทายจากโรคระบาด แต่ครูบางคนพบวิธีปรับตัวและดำเนินการวิจัยต่อไป หลายคนหันมาใช้แพลตฟอร์มเสมือนจริงเพื่อทำการวิจัย ทำงานร่วมกับเพื่อนและนักเรียนจากระยะไกล การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้อาจารย์สามารถทำการวิจัยและแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบกับเพื่อนร่วมงานและนักเรียน ทำให้มั่นใจได้ว่าการวิจัยจะดำเนินต่อไปแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านี้

โดยสรุป การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคการศึกษา ส่งผลต่อการวิจัยในชั้นเรียน การปิดโรงเรียน มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม และการตัดงบประมาณทำให้ครูทำการวิจัยได้ยาก อย่างไรก็ตาม ด้วยการปรับใช้แพลตฟอร์มเสมือนจริง ครูสามารถดำเนินการวิจัยต่อไปได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าการศึกษาจะพัฒนาต่อไปแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านี้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)