ป้ายกำกับ: NPV

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน มันคือความแตกต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!