ป้ายกำกับ: IRR

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน มันแสดงถึงอัตราผลตอบแทนต่อปีที่คาดว่าจะสร้างการลงทุ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!