แก้ความซ้ำซ้อนจากการตรวจ Turnitin

จะแก้เรื่องความซ้ำซ้อน จากการตรวจ Turnitin ต้องทำอย่างไร

ปัญหาที่ซ้ำกันจากการตรวจ Turnitin อาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การส่งงานที่เคยส่งไปแล้ว การส่งงานที่คล้ายกับงานของนักศึกษาคนอื่น หรือการส่งงานที่มีข้อความจากแหล่งภายนอกโดยไม่มีการอ้างอิงที่เหมาะสม

ต่อไปนี้คือขั้นตอนบางส่วนที่สามารถดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาซ้ำซ้อนจากการตรวจ Turnitin:

  1. ตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ: ตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะและระบุแหล่งที่มาของเนื้อหาที่ซ้ำกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยการตรวจสอบข้อความที่เน้นสีและต้นฉบับที่ Turnitin ให้มา
  2. ให้การอ้างอิงที่เหมาะสม: หากเนื้อหาที่ซ้ำกันมาจากแหล่งภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง ซึ่งทำได้โดยการให้การอ้างอิงในข้อความและรวมถึงการอ้างอิงในบรรณานุกรมหรืองานที่อ้างถึง
  3. ถอดความหรือสรุป: แทนที่จะคัดลอกข้อความจากแหล่งที่มาโดยตรง ให้ถอดความหรือสรุปข้อมูลด้วยคำพูดของคุณเอง สิ่งนี้จะไม่เพียงช่วยลดคะแนนความคล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเนื้อหาอีกด้วย
  4. ส่งฉบับแก้ไข: หากงานได้รับการแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซ้ำกัน ให้ส่งฉบับแก้ไขไปยัง Turnitin
  5. ปรึกษากับผู้สอนหรือทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญ: หากนักศึกษาไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่ซ้ำกันหรือมีข้อสงสัยใดๆ ขอแนะนำให้ปรึกษากับผู้สอนหรือหัวหน้างานเสมอ พวกเขาสามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อช่วยคุณแก้ไขงานและลดคะแนนความคล้ายคลึงกัน

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า Turnitin ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องมือเดียวในการตัดสินการลอกเลียนแบบ และการพิจารณาขั้นสุดท้ายของการลอกเลียนแบบควรทำโดยผู้สอนหรือหัวหน้างานตามการประเมินผลงานของพวกเขาเอง

สรุปได้ว่าปัญหาซ้ำซ้อนจากการตรวจ Turnitin นั้นเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น การส่งงานที่เคยส่งไปแล้ว การส่งงานที่เหมือนกับงานของนักศึกษาคนอื่น หรือการส่งงานที่มีข้อความจากแหล่งภายนอกโดยไม่เหมาะสม การอ้างอิง ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ให้ตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ ให้การอ้างอิงที่เหมาะสม ถอดความหรือสรุป ส่งฉบับแก้ไข และปรึกษากับผู้สอนหรือทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)