10 เคล็ดลับในการสำรวจหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ

การสำรวจหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นงานวิจัย หัวข้อวิจัยที่ดีควรมีความน่าสนใจ น่าค้นคว้า และให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น บทความนี้จะนำเสนอ 10 เคล็ดลับในการสำรวจหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำวิจัยนำไปประยุกต์ใช้

1. เริ่มต้นจากความสนใจส่วนตัว

เริ่มต้นจากความสนใจส่วนตัวเป็นเคล็ดลับที่สำคัญในการสำรวจหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ เพราะหัวข้อวิจัยที่ดีควรเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกอยากรู้อยากเห็นและอยากหาคำตอบ การเลือกหัวข้อวิจัยจากความสนใจส่วนตัวจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการทำวิจัยมากขึ้น และจะช่วยให้คุณทำงานวิจัยได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น หากคุณสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม คุณอาจเลือกหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพืชพรรณหรือสัตว์ป่า หากคุณสนใจเรื่องการศึกษา คุณอาจเลือกหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ หากคุณสนใจเรื่องการตลาด คุณอาจเลือกหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดในอุตสาหกรรม

หากคุณต้องการสำรวจความสนใจส่วนตัวของคุณ คุณอาจลองทำกิจกรรมต่อไปนี้

 • เขียนรายการสิ่งที่คุณสนใจ
 • พูดคุยกับเพื่อนๆ และครอบครัวเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสนใจ
 • อ่านหนังสือ บทความ หรือชมภาพยนตร์เกี่ยวกับหัวข้อที่คุณสนใจ
 • เข้าร่วมกิจกรรมหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณ

เมื่อคุณมีรายการสิ่งที่คุณสนใจแล้ว คุณสามารถเริ่มสำรวจหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ คุณสามารถค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางออนไลน์หรือในห้องสมุด คุณยังสามารถพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่คุณสนใจเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

การเลือกหัวข้อวิจัยจากความสนใจส่วนตัวเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการสำรวจหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ หัวข้อวิจัยที่ดีควรเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกอยากรู้อยากเห็นและอยากหาคำตอบ การเลือกหัวข้อวิจัยจากความสนใจส่วนตัวจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการทำวิจัยมากขึ้น และจะช่วยให้คุณทำงานวิจัยได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ

2. สำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นเคล็ดลับที่สำคัญในการสำรวจหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ เพราะการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ในปัจจุบันในสาขาที่คุณสนใจ และช่วยให้คุณกำหนดขอบเขตของหัวข้อวิจัยของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในการสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คุณอาจลองทำกิจกรรมต่อไปนี้

 • ค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางออนไลน์หรือในห้องสมุด
 • อ่านบทคัดย่อหรือบทความวิจัยเพื่อสรุปข้อมูลสำคัญ
 • จดบันทึกประเด็นสำคัญหรือคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบ
 • พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่คุณสนใจเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

เมื่อคุณสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว คุณจะสามารถเข้าใจได้ว่าหัวข้อของคุณมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง งานวิจัยเหล่านั้นได้ศึกษาอะไรบ้าง และมีข้อค้นพบอะไรบ้าง ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณกำหนดขอบเขตของหัวข้อวิจัยของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณสนใจศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพืชพรรณและสัตว์ป่า คุณสามารถค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางออนไลน์หรือในห้องสมุด คุณสามารถอ่านบทคัดย่อหรือบทความวิจัยเพื่อสรุปข้อมูลสำคัญ เช่น ชนิดพืชและสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ ความรุนแรงของผลกระทบ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความรุนแรงของผลกระทบ เมื่อคุณเข้าใจประเด็นสำคัญเหล่านี้แล้ว คุณจะสามารถกำหนดขอบเขตของหัวข้อวิจัยของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพืชพรรณและสัตว์ป่าในป่าดิบชื้นของประเทศไทย

การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญในการสำรวจหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ เพราะการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ในปัจจุบันในสาขาที่คุณสนใจ และจะช่วยให้คุณกำหนดขอบเขตของหัวข้อวิจัยของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

3. พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

การพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่คุณสนใจเป็นวิธีที่ดีในการหาแรงบันดาลใจและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ผู้เชี่ยวชาญอาจช่วยคุณระบุปัญหาหรือประเด็นที่ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

ในการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ คุณอาจลองทำกิจกรรมต่อไปนี้

 • เข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสาขาของคุณ
 • ติดต่อผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพื่อขอนัดพบหรือพูดคุยทางโทรศัพท์
 • เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการวิจัยที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังดำเนินการอยู่

เมื่อคุณพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแล้ว คุณจะสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ จากประสบการณ์ของพวกเขา ผู้เชี่ยวชาญอาจช่วยคุณระบุปัญหาหรือประเด็นที่ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม พวกเขาอาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการวิจัยของคุณ หรือพวกเขาอาจช่วยคุณเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากรที่จำเป็น

ตัวอย่างเช่น หากคุณสนใจศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คุณยังสามารถติดต่ออาจารย์หรือนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเพื่อขอนัดพบหรือพูดคุยทางโทรศัพท์ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้อาจช่วยคุณระบุปัญหาหรือประเด็นที่ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เช่น รูปแบบการสอนแบบไหนที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนแต่ละประเภท หรือปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน

การพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญในการสำรวจหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ เพราะการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ และช่วยให้คุณกำหนดขอบเขตของหัวข้อวิจัยของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่างคำถามที่คุณอาจถามผู้เชี่ยวชาญในการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยของคุณ ได้แก่

 • หัวข้อวิจัยนี้มีความสำคัญอย่างไร
 • หัวข้อวิจัยนี้มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการวิจัยหรือไม่
 • ขอบเขตของหัวข้อวิจัยนี้ควรเป็นอย่างไร
 • คำถามการวิจัยหรือสมมติฐานการวิจัยควรเป็นอย่างไร
 • วิธีการวิจัยที่เหมาะสมสำหรับหัวข้อวิจัยนี้คืออะไร

การพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเป็นโอกาสที่ดีในการขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญอาจช่วยคุณพัฒนาหัวข้อวิจัยของคุณให้น่าสนใจและเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น

4. สำรวจปัญหาในสังคม

การสำรวจปัญหาในสังคมเป็นวิธีที่ดีในการหาหัวข้อวิจัยที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ปัญหาในสังคมอาจเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากและอาจทำให้สังคมมีความไม่เท่าเทียมหรือขัดแย้งกัน

ในการสำรวจปัญหาในสังคม คุณอาจลองทำกิจกรรมต่อไปนี้

 • อ่านหนังสือ บทความ หรือชมภาพยนตร์เกี่ยวกับปัญหาในสังคม
 • เข้าร่วมกิจกรรมหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในสังคม
 • พูดคุยกับผู้คนจากหลากหลายกลุ่มสังคมเกี่ยวกับปัญหาในสังคม

เมื่อคุณสำรวจปัญหาในสังคมแล้ว คุณจะสามารถเข้าใจได้ว่าปัญหาใดมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณกำหนดขอบเขตของหัวข้อวิจัยของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทย คุณสามารถอ่านหนังสือ บทความ หรือชมภาพยนตร์เกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คุณยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หรือพูดคุยกับผู้คนจากหลากหลายกลุ่มสังคมเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เมื่อคุณเข้าใจประเด็นสำคัญเหล่านี้แล้ว คุณจะสามารถกำหนดขอบเขตของหัวข้อวิจัยของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาผลกระทบของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาต่อโอกาสในการได้รับการศึกษาของเด็กและเยาวชนในชนบทของประเทศไทย

การสำรวจปัญหาในสังคมเป็นสิ่งสำคัญในการสำรวจหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ เพราะการสำรวจปัญหาในสังคมจะช่วยให้คุณเลือกหัวข้อวิจัยที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

ตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจที่อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาในสังคม ได้แก่

 • ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิ่งแวดล้อม
 • ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 • ปัญหาการว่างงาน
 • ปัญหาอาชญากรรม
 • ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

หัวข้อวิจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้อาจช่วยให้เราเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้น และอาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพtunesharemore_vertadd_photo_alternate

5. พิจารณาปัจจัยเชิงปฏิบัติ

ปัจจัยเชิงปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการสำรวจหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ เพราะปัจจัยเชิงปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินการวิจัยให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและด้วยงบประมาณที่มีอยู่

ปัจจัยเชิงปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่

 • ระยะเวลา: คุณต้องพิจารณาว่าคุณสามารถใช้เวลาในการดำเนินการวิจัยนานเท่าใด
 • งบประมาณ: คุณต้องพิจารณาว่าคุณสามารถจัดสรรงบประมาณให้กับงานวิจัยได้เท่าใด
 • ทรัพยากร: คุณต้องพิจารณาว่าคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากรที่จำเป็นได้หรือไม่

ตัวอย่างเช่น หากคุณสนใจศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพืชพรรณและสัตว์ป่า คุณอาจพบว่าหัวข้อนี้มีความน่าสนใจและมีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยจำกัดหรือมีงบประมาณจำกัด คุณอาจต้องพิจารณาหัวข้ออื่นที่มีขอบเขตแคบลงหรือใช้เวลาดำเนินการวิจัยน้อยกว่า

สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยเชิงปฏิบัติเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนเลือกหัวข้อวิจัย การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเลือกหัวข้อวิจัยที่เป็นไปได้ในการดำเนินการให้สำเร็จ

ตัวอย่างคำถามที่คุณอาจถามตัวเองในการพิจารณาปัจจัยเชิงปฏิบัติ ได้แก่

 • ฉันมีเวลาในการดำเนินการวิจัยนานเท่าใด
 • ฉันมีงบประมาณในการดำเนินการวิจัยเท่าใด
 • ฉันสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากรที่จำเป็นได้หรือไม่

การตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินการวิจัยให้สำเร็จtunesharemore_vertadd_photo_alternate

6. กำหนดขอบเขตของหัวข้อวิจัย

การกำหนดขอบเขตของหัวข้อวิจัยเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นการวิจัย เพราะการกำหนดขอบเขตจะช่วยให้คุณโฟกัสไปที่ประเด็นเฉพาะและหลีกเลี่ยงการสำรวจหัวข้อที่กว้างเกินไป การกำหนดขอบเขตของหัวข้อวิจัยสามารถทำได้โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความสนใจส่วนตัว: เลือกหัวข้อวิจัยที่คุณสนใจและอยากรู้อยากเห็น
 • ความก้าวหน้าของความรู้ในปัจจุบัน: ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ในปัจจุบันในสาขาที่คุณสนใจ
 • ปัญหาในสังคม: เลือกหัวข้อวิจัยที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
 • ปัจจัยเชิงปฏิบัติ: พิจารณาปัจจัยเชิงปฏิบัติต่างๆ เช่น ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่มีอยู่

เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้แล้ว คุณจะสามารถกำหนดขอบเขตของหัวข้อวิจัยของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอบเขตของหัวข้อวิจัยอาจกำหนดได้หลายวิธี เช่น

 • จำกัดเนื้อหาที่ศึกษา: เลือกศึกษาเฉพาะประเด็นหรือเนื้อหาเฉพาะของหัวข้อ เช่น ศึกษาเฉพาะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพืชพรรณในป่าดิบชื้นของประเทศไทย
 • จำกัดกลุ่มตัวอย่าง: เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเฉพาะ เช่น ศึกษาเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
 • จำกัดเวลา: กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย เช่น ศึกษาเป็นเวลา 1 ปี

การกำหนดขอบเขตของหัวข้อวิจัยจะช่วยให้คุณดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของการวิจัยได้

ตัวอย่างการกำหนดขอบเขตของหัวข้อวิจัย ได้แก่

 • ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพืชพรรณในป่าดิบชื้นของประเทศไทย
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ผลของหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย

การกำหนดขอบเขตของหัวข้อวิจัยเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป คุณสามารถปรับเปลี่ยนขอบเขตของหัวข้อวิจัยได้ตามความจำเป็น สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดขอบเขตของหัวข้อวิจัยให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้คุณดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ตั้งคำถามการวิจัย

การตั้งคำถามการวิจัยเป็นขั้นตอนสำคัญในการกำหนดทิศทางของงานวิจัย คำถามการวิจัยควรมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสามารถวัดผลได้

ตัวอย่างคำถามการวิจัยที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสามารถวัดผลได้ ดังต่อไปนี้

 • การศึกษา:
  • รูปแบบการสอนแบบ Active Learning มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างไร
  • ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการรุ่นใหม่
  • ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศชายฝั่ง
 • วิทยาศาสตร์:
  • สารออกฤทธิ์ในสมุนไพรไทยชนิดใดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด
  • วิธีการบำบัดแบบใดมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรคมะเร็ง
  • กระบวนการใดเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร์
 • สังคมศาสตร์:
  • ทัศนคติของประชาชนต่อนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเป็นอย่างไร
  • พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยี
  • ความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับอาชญากรรม

คำถามการวิจัยที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ชัดเจน คำถามควรมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ไม่ควรคลุมเครือหรือกำกวม
 • เฉพาะเจาะจง คำถามควรระบุตัวแปรอย่างชัดเจนและกำหนดขอบเขตของการศึกษา
 • สามารถวัดผลได้ คำถามควรสามารถวัดผลได้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ คำถามการวิจัยควรมีความน่าสนใจและสอดคล้องกับความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้

หากคุณต้องการตั้งคำถามการวิจัย คุณอาจเริ่มต้นจากความสนใจหรือปัญหาที่คุณสนใจ จากนั้นจึงทำการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จากนั้นจึงกำหนดขอบเขตและตัวแปรของการศึกษาของคุณ สุดท้ายจึงเรียบเรียงคำถามการวิจัยของคุณให้ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสามารถวัดผลได้

8. กำหนดสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) เป็นคำกล่าวที่คาดการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวหรือมากกว่า สมมติฐานการวิจัยที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ชัดเจน สมมติฐานควรมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ไม่ควรคลุมเครือหรือกำกวม
 • เฉพาะเจาะจง สมมติฐานควรระบุตัวแปรอย่างชัดเจนและกำหนดขอบเขตของการศึกษา
 • สามารถทดสอบได้ สมมติฐานควรสามารถทดสอบได้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
 • สอดคล้องกับทฤษฎีและข้อมูลที่มีอยู่ สมมติฐานควรสอดคล้องกับทฤษฎีและข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน

สมมติฐานการวิจัยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่

 • สมมติฐานเชิงนัย (Null Hypothesis) สมมติฐานที่ระบุว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวหรือมากกว่า ตัวอย่างเช่น สมมติฐานเชิงนัยสำหรับคำถามการวิจัยที่ว่า “รูปแบบการสอนแบบ Active Learning มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างไร” คือ รูปแบบการสอนแบบ Active Learning ไม่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 • สมมติฐานเชิงวิจัย (Alternative Hypothesis) สมมติฐานที่ระบุว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวหรือมากกว่า ตัวอย่างเช่น สมมติฐานเชิงวิจัยสำหรับคำถามการวิจัยที่ว่า “รูปแบบการสอนแบบ Active Learning มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างไร” คือ รูปแบบการสอนแบบ Active Learning มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ในการกำหนดสมมติฐานการวิจัย คุณสามารถเริ่มต้นจากคำถามการวิจัยของคุณ จากนั้นจึงใช้ความรู้และข้อมูลที่คุณมีเพื่อคาดการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวหรือมากกว่า ตัวอย่างเช่น สมมติฐานการวิจัยสำหรับคำถามการวิจัยที่ว่า “รูปแบบการสอนแบบ Active Learning มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างไร” สามารถกำหนดได้ดังนี้

 • สมมติฐานเชิงนัย
  • รูปแบบการสอนแบบ Active Learning ไม่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 • สมมติฐานเชิงวิจัย
  • รูปแบบการสอนแบบ Active Learning มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
  • รูปแบบการสอนแบบ Active Learning ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
  • รูปแบบการสอนแบบ Active Learning ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำลง

การเลือกสมมติฐานเชิงวิจัยที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับทฤษฎีและข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน หากมีข้อมูลสนับสนุนว่ารูปแบบการสอนแบบ Active Learning มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สมมติฐานเชิงวิจัยที่เลือกควรเป็นสมมติฐานที่ระบุทิศทางของความสัมพันธ์อย่างชัดเจน เช่น สมมติฐานที่ว่า “รูปแบบการสอนแบบ Active Learning ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น”

หลังจากกำหนดสมมติฐานการวิจัยแล้ว คุณสามารถดำเนินการวิจัยเพื่อทดสอบสมมติฐานของคุณได้

9. วางแผนการวิจัย

การวางแผนการวิจัยเป็นขั้นตอนสำคัญในการดำเนินการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานวิจัยควรระบุรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ในการวิจัย ตั้งแต่การกำหนดคำถามการวิจัย การกำหนดสมมติฐานการวิจัย การเลือกระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการสรุปผลการวิจัย

แผนงานวิจัยควรครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • บทนำ ควรระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย คำถามการวิจัย สมมติฐานการวิจัย และขอบเขตของการวิจัย
 • ระเบียบวิธีวิจัย ควรระบุระเบียบวิธีวิจัยที่จะใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การสำรวจ การสัมภาษณ์ การทดลอง เป็นต้น
 • การประมวลผลข้อมูล ควรระบุวิธีการประมวลผลข้อมูล เช่น การวิเคราะห์เชิงสถิติ เป็นต้น
 • การสรุปผลการวิจัย ควรสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

ในการวางแผนการวิจัย คุณควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • คำถามการวิจัย คำถามการวิจัยควรมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสามารถวัดผลได้
 • สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานการวิจัยควรสอดคล้องกับทฤษฎีและข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • ระเบียบวิธีวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยควรเหมาะสมกับคำถามการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย
 • เครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลควรมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
 • วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลควรเหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวางแผนการวิจัยอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณดำเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยtunesharemore_vertadd_photo_alternate

10. ประเมินผลลัพธ์

การประเมินผลลัพธ์ (Evaluation) เป็นกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของโครงการหรือแผนงาน เพื่อตรวจสอบว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ การประเมินผลลัพธ์มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการโครงการหรือแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากช่วยให้สามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการหรือแผนงาน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประเมินผลลัพธ์มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

 • เพื่อตรวจสอบว่าโครงการหรือแผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่
 • เพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการหรือแผนงาน
 • เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือแผนงาน

การประเมินผลลัพธ์สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินและประเภทของโครงการหรือแผนงาน โดยทั่วไป การประเมินผลลัพธ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

 • การประเมินผลแบบเชิงปริมาณ เป็นการประเมินผลโดยใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข เช่น ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเชิงปริมาณ
 • การประเมินผลแบบเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผลโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากการสังเกต

การประเมินผลลัพธ์ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบและรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและน่าเชื่อถือ การประเมินผลลัพธ์ควรครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • วัตถุประสงค์ของโครงการหรือแผนงาน ควรระบุวัตถุประสงค์ที่วางไว้สำหรับโครงการหรือแผนงานอย่างชัดเจน
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จ ควรกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนและวัดผลได้
 • ข้อมูลที่ใช้ประเมินผล ควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ควรระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการประเมิน
 • การสรุปผลการวิจัย ควรสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

การประเมินผลลัพธ์เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวิจัยและการบริหารโครงการหรือแผนงาน การประเมินผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการหรือแผนงาน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ

 • ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพืชพรรณและสัตว์ป่า
 • รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ
 • ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคมไทย
 • ผลกระทบของรูปแบบการสอนแบบ Active Learning ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

หัวข้อวิจัยเหล่านี้ล้วนมีความน่าสนใจ น่าค้นคว้า และอาจให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น การเลือกหัวข้อวิจัยที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นงานวิจัย หวังว่าเคล็ดลับทั้ง 10 ข้อนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำวิจัย

Related posts:

งายวิจัยเชิงปริมาณ หรือ งานวิจัยเชิงคุณภาพ อะไรง่ายกว่ากัน?
คุณเคยได้ยินไหม? เรียนวิชา วิจัย เป็นทางออกที่ดีที่สุดของคุณในการเติบโต
10 วิธีในการสร้างนวัตกรรมการวิจัยระดับปริญญาโทของคุณ
กระบวนการในการพัฒนาข้อเสนอแนะการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจจากผลการวิจัย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แจ้งให้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมต้องทำอย่างไร
บทบาทของการอภิปรายในการเน้นจุดแข็งและข้อจำกัดของระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคที่ใช้ในการศึกษา
ภาพรวมของผลการวิจัยจากการใช้บทนำวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพมาเป็นกลยุทธ์
บทบาทของการคิดอย่างอิสระและการแก้ปัญหาในวิทยานิพนธ์ปริญญาโท