ป้ายกำกับ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

มีแนวทางและวิธีการมากมายที่สามารถใช้สำหรับนวัตกรรมในการวิจัย: สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าการเลือกแนวทางและวิธีการสร้างนวัตกรรมในงานวิจัยจะขึ้นอยู่กับคำถ

การพัฒนาวิชาชีพครู (PD) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าครูมีความรู้ ทักษะ และการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้มีประสิทธิภาพในห้องเรียน ต่อไปน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือ Action research เป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะหรือปรับปรุงสถานการณ์เฉพาะ มักใช้ในการศึกษา ธุรกิจ

การวิจัยประยุกต์คือการวิจัยที่ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติหรือเพื่อแจ้งการตัดสินใจในบริบทเฉพาะ ต่อไปนี้คือตัวอย่างแบบจำลองการวิจัยประยุกต์ 12 ตั

Kemmis และ McTaggart (1988) ได้เสนอแบบจำลองของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นความสำคัญของการสอบถามร่วมกันและการปฏิบัติแบบสะท้อนกลับในการปรับปรุงการปฏิบั

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!