ป้ายกำกับ: การเข้าถึงหนังสือ

มีฐานข้อมูล E-Databases มีหลายฐานข้อมูลที่ใช้ค้นหาผลงานทางวิชาการได้ 10 ตัวอย่าง ได้แก่ ฐานข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เข้าถึงทรัพยากรทางวิชาการได้หลากหลาย ร

มีฐานข้อมูล E-Journals มีหลายฐานข้อมูลที่ใช้ค้นหาผลงานทางวิชาการได้ 10 ตัวอย่าง ได้แก่ ฐานข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้สามารถเข้าถึงวารสารวิชาการทางอิเล็กทรอน

ในยุคดิจิทัล ห้องสมุดได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ทางออนไลน์ เว็บไซต์เหล่านี้มักจะมีแคตตาล็อกของทรัพยากรทางกายภาพและดิจิทัลขอ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!